សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

AX6600 Tri-Band Wi-Fi 6 Gaming Router | Archer GX90/TL185

AX6600 Tri-Band Wi-Fi 6 Gaming Router

$225.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Game Band – Tri-Band structure provides a 4.8 Gbps Game Band exclusive for your gaming rigs and bings pure immersion.
 • Game Accelerator – Detect and optimize gaming streams, to ensure your gaming stays immersive.
 • Game Statistics – Real-time latency, game duration and network resource allocation in a glance with fine-tuned UI.
 • Game Protector – Keep your accounts and documents safe with Homecare™ security system.
 • 2.5 Gbps Wired Connection – Unleash the potential of your next-level bandwidth network with a 2.5 Gbps WAN/LAN port.

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: Archer GX90

AX6600 Tri-Band Wi-Fi 6 Gaming Router

Overview

 • Game Band – Tri-Band structure provides a 4.8 Gbps Game Band exclusive for your gaming rigs and bings pure immersion.
 • Game Accelerator – Detect and optimize gaming streams, to ensure your gaming stays immersive.
 • Game Statistics – Real-time latency, game duration and network resource allocation in a glance with fine-tuned UI.
 • Game Protector – Keep your accounts and documents safe with Homecare™ security system.
 • 2.5 Gbps Wired Connection –  Unleash the potential of your next-level bandwidth network with a 2.5 Gbps WAN/LAN port.
 • Powerful Processing – 1.5 GHz Quad-Core CPU and 3 coprocessors ensure your network performance always at peak run.
 • Easy and Smart – Link to your router via Bluetooth and set it up in minutes with the powerful Tether app.

Specifications

WIRELESS
Standards Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
WiFi Speeds AX6600
5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax)
5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)
2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
WiFi Range 4 Bedroom Houses
8× Detachable High-Performance Antennas
Multiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas

Beamforming
Concentrates wireless signal strength towards clients to expand WiFi range

High-Power FEM
Improves transmission power to strengthen signal coverage

4T4R
Multiple streams in the same band strengthen the fault tolerance in transmission
WiFi Capacity Very High
Tri-Band
Allocate devices to different bands for optimal performance

4×4 MU-MIMO
Simultaneously communicates with multiple MU-MIMO clients

OFDMA
Simultaneously communicates with multiple Wi-Fi 6 clients

Airtime Fairness
Improves network efficiency by limiting excessive occupation

DFS
Access an extra band to reduce congestion

8 Streams
Connect your devices to more bandwidth
Working Modes Router Mode
Access Point Mode
HARDWARE
Processor 1.5 GHz Quad-Core CPU
Ethernet Ports 1× 2.5 Gbps WAN/LAN Port
1× Gigabit WAN/LAN Port
3× Gigabit LAN Ports
USB Support 1× USB 3.0 Port
1× USB 2.0 Port

Supported Partition Formats:
NTFS, exFAT, HFS , FAT32

Supported Functions:
Apple Time Machine
FTP Server
Media Server
Samba Server
Buttons Wi-Fi On/Off Button
Power On/Off Button
LED On/Off Button
WPS Button
Reset Button
Power 12 V ⎓ 5 A
SECURITY
WiFi Encryption WEP
WPA
WPA2
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Network Security SPI Firewall
Access Control
IP & MAC Binding
Application Layer Gateway

HomeCare™ Antivirus
Malicious Site Checker
Port Intrusion Prevention
Infected Device Isolation
Notification and Log
Guest Network 1× 5 GHz Guest Network
1× 2.4 GHz Guest Network
VPN Server OpenVPN
PPTP
SOFTWARE
Protocols IPv4
IPv6
Game Center Game Accelerator
Detects and optimizes gaming streams to keep latency as low as possible

GeForce NOW™ QoS
Prioritizes GeForce NOW™ streaming over other internet activities, delivering a smooth cloud gaming experience

Game Statistics
Check real-time latency, system utilization, and game duration on a redesigned dashboard to tweak every detail

Game Protector
Keep your accounts and system safe with HomeCare™ antivirus protection
Service Kits HomeCare™
Learn More>
OneMesh™ OneMesh™ Supported
Without replacing your existing devices or buying a whole new WiFi ecosystem, OneMesh™ helps you create a more flexible network that covers your entire home with TP-Link OneMesh™ products.
Learn More>
All OneMesh Products>
Parental Controls HomeCare™ Parental Controls
Custom Profiles
Content Filtering
App Block
URL Filtering
Time Limit
Time Schedule (Bedtime)
Log Insight
WAN Types Dynamic IP
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Quality of Service Game Accelerator QoS
GeForce NOW™ QoS
QoS by Device

HomeCare™ QoS
QoS by Application
Cloud Service Auto Firmware Upgrade
OTA Firmware Upgrade
TP-Link ID
DDNS
NAT Forwarding Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP
IPTV IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
Tag VLAN
DHCP Address Reservation
DHCP Client List
Server
DDNS TP-Link
NO-IP
DynDNS
Management Tether App
Webpage
PHYSICAL
Dimensions (W×D×H) 8.3 × 8.3 × 2.0 in
(212 × 212 × 51.8 mm)
Package Contents Wi-Fi Router Archer GX90
Power Adapter
RJ45 Ethernet Cable
Quick Installation Guide
OTHER
System Requirements Internet Explorer 11 , Firefox 12.0 , Chrome 20.0 , Safari 4.0 , or other JavaScript-enabled browser

Cable or DSL Modem (if needed)

Subscription with an internet service provider (for internet access)
Certifications FCC, CE, RoHS
Environment Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)
Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
TEST DATA
WiFi Transmission Power CE:
<20dBm(2.4GHz)
<23dBm(5.15GHz~5.35GHz)
<30dBm(5.47GHz~5.725GHz)
FCC:
<30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz)
<24dBm(5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725 GHz)
WiFi Reception Sensitivity 5 GHz-1:
11a 6Mbps:-93dBm, 11a 54Mbps:-76dBm
11ac VHT20 MCS0:-92dBm, 11ac VHT20 MCS8:-69dBm
11ac VHT40 MCS0:-90dBm, 11ac VHT40 MCS9:-65dBm
11ac VHT80 MCS0:-87dBm, 11ac VHT80 MCS9:-62dBm
11ax HE20 MCS0:-93dBm,11ax HE20 MCS11:-62dBm
11ax HE40 MCS0:-90dBm,11ax HE40 MCS11:-59dBm
11ax HE80 MCS0:-87dBm,11ax HE80 MCS11:-56dBm
5 GHz-2 (Gaming Band):
11a 6Mbps:-96dBm, 11a 54Mbps:-77dBm
11ac VHT20 MCS0:-95dBm, 11ac VHT20 MCS11:-64dBm
11ac VHT40 MCS0:-93dBm, 11ac VHT40 MCS11:-62dBm
11ac VHT80 MCS0:-90dBm, 11ac VHT80 MCS11:-59dBm
11ac VHT160 MCS0:-84dBm, 11ac VHT160 MCS11:-53dBm
11ax HE20 MCS0:-93dBm,11ax HE20 MCS11:-62dBm
11ax HE40 MCS0:-90dBm,11ax HE40 MCS11:-59dBm
11ax HE80 MCS0:-87dBm,11ax HE80 MCS11:-57dBm
11ax HE160 MCS0:-84dBm,11ax HE160 MCS11:-54dBm
2.4 GHz:
11g 6Mbps:-96dBm, 11g 54Mbps:-77dBm
11n HT20 MCS0:-95dBm, 11n HT20 MCS7:-76dBm
11n HT40 MCS0:-93dBm, 11n HT40 MCS7:-73dBm
11ac VHT20 MCS0:-95dBm, 11ac VHT20 MCS8:-73dBm
11ac VHT40 MCS0:-92dBm, 11ac VHT40 MCS9:-68dBm
11ax HE20 MCS0:-95dBm,11ax HE20 MCS11:-64dBm
11ax HE40 MCS0:-95dBm,11ax HE40 MCS11:-62dBm

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018