សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

HP LaserJet Pro M501dn | M501dn/PN399

HP LaserJet Pro M501dn

$420.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Print only
 • Print speed letter: Up to 45 ppm (black)
 • Auto duplex printing; 2 paper trays (standard); Uses toner with JetIntelligence
 • FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments
 •  

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : M501dn

HP LaserJet Pro M501dn

Overview

 • Print only
 • Print speed letter: Up to 45 ppm (black)
 • Auto duplex printing; 2 paper trays (standard); Uses toner with JetIntelligence
 • FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments

Specifications

Product specifications

HP Data Sheet

HP LaserJet Pro M501dn Printer

Functions

Print

Print speed, black (normal)

Up to 45 ppm

First page out (ready) black

As fast as 5.7 sec

Resolution (black)

600 x 600 dpi, Up to 4800 x 600 enhanced dpi

Resolution technology

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Monthly duty cycle

Up to 100,000 pages

[13]

Recommended monthly page volume

1500 to 6000

[14]

Print Technology

Laser

Display

2-line LCD (text)

Processor speed

1500 MHz

Number of print cartridges

1 (black)

Replacement cartridges

HP 87A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~8,550 yield) CF287A, HP 87X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~18,000 yield) CF287X

[7]

Print languages

HP PCL 5, HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG

Automatic paper sensor

No

Paper trays, standard

2: 1 x 550 cassette and 1 x 100-sheet multipurpose tray

Paper trays, maximum

3: 2 x 550 cassettes and 1 x 100-sheet multipurpose tray

Mobile Printing Capability

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified

Connectivity, standard

Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T

Network ready

Standard (built-in Gigabit Ethernet)

Ports

Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T

Security management

Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 & SNMPv2 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; Firewall and ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot

Minimum system requirements

Compatible OS (see Compatible Operating Systems); Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space; (For operating system minimum hardware requirements, see the OS manufacturer, such as Apple.com)


Compatible OS (see Compatible Operating Systems); CD-ROM drive or Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space; (For operating system minimum hardware requirements, see the OS manufacturer, such as microsoft.com)

Compatible operating systems

Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets),Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets);Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com); Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.),Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.),Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets) ;Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store); OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS; UNIX

[17]

Memory, standard

256 MB

Memory, maximum

256 MB

Printer management

UPD Printer Administrator Resource Kit; Active Directory Administrator Template for UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server- Tools, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; HP Web JetAdmin Software, HP Proxy Agent Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox

Supported network protocols

TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download

Paper handling input, standard

100-sheet multipurpose tray and 550-sheet main cassette

Paper handling output, standard

250-sheet face down output tray

Duplex printing

Automatic

Finished output handling

Sheetfed

Media sizes supported

Tray 1: 10 x 15 cm, 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Envelope B5, Envelope C5, Custom, Envelope DL, B5 (JIS), B6 (JIS), Japanese Postcard, Double Japan Postcard Rotated, Oficio (216 x 340 mm); Tray 2 & Tray 3: 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Custom, B5 (JIS), B6 (JIS), Double Japan Postcard Rotated, Oficio (216 x 340 mm)

Media sizes, custom

Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2 & Tray 3: 4.14 x 5.83 to 8.5 x 14 in

Media types

Paper (plain, EcoFFICIENT, light, midweight, intermediate, heavy, extra heavy, bond, cardstock, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough, ecofficient); envelopes; labels; transparencies

Supported media weight

Tray 1: 16 to 58 lb bond; Tray 2 & Tray 3: 16 to 32 lb bond

Media weights by paper path

Tray 1: 60 to 200 g/m²; Tray 2 & Tray 3: 60 to 120 g/m²

Power

Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz; Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, power supply varies by part number with #option code identifier)

Power consumption

660 watts (active printing), 6.1 watts (ready), 1.3 (sleep), 0.7 watts (Auto-Off/wake on USB connection, disabled at shipment) 0.1 watts (Auto-Off/Manual-On), 0.1 watts (Manual-Off)

[4]

Energy efficiency

ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver; CECP; Taiwan Green Mark

Operating temperature range

59 to 90.5ºF

Operating humidity range

30 to 70% RH

Software included

For Windows OS; HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), Online user manuals, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study ;For Mac OS; Welcome Screen, (Directs users to HP.com or OS App Source for LaserJet Software)

FCC

FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments

Warranty

NA/EMEA: One-year, next-business day, onsite warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region; AP: One year return to bench

Post warranty

Please consult http://www.hp.com/support for details

Dimensions (W X D X H)

16.46 x 14.80 x 11.38 in

Dimensions Maximum (W X D X H)

16.46 x 25.16 x 11.38 in

Weight

25.6 lb

Package weight

32.1 Lb

What's in the box

HP LaserJet Pro MFP M501dn; preinstalled introductory HP LaserJet Toner cartridge (Black: ~6000 pages); In-box documentation (Installation Guide, Getting Started Guide, User's Guide, Support Flyer, Warranty Guide); Printer documentation and software on CD-ROM; Software drivers and documentation on CD-ROM; Power cord

Cable included

No, please purchase USB cable separately

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018