សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

HP Color LaserJet Pro MFP M479dw | M479dw/PN480

HP Color LaserJet Pro MFP M479dw

$499.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Print, Copy and Scan, Duplex
 • Print speed up to 28 ppm (black and color)
 • Monthly duty cycle: Up to 50,000 pages
 • A4 Color Laser Multifunction Printer, Perfect for Business
 • USB, 1 host USB at rear side, Ethernet, Wi-Fi

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : M479dw

HP Color LaserJet Pro MFP M479dw

Overview

 • A4 Color Laser Multifunction Printer, Perfect for Business
 • Print, Copy and Scan, Duplex
 • Print speed up to 28 ppm (black and color)
 • USB, 1 host USB at rear side, Ethernet, Wi-Fi
 • Monthly duty cycle: Up to 50,000 pages
 • Display HP: 4.3 intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD)
 • Processor speed: 1200 MHz
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 host USB at rear side; built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 1 Wireless 802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi radio

Specifications

PRINT
Print speed, black 21 - 30
Color output Color
Print speed, color 21 - 30
CATEGORY
Product type Laser printers
Family brand LaserJet
USAGE
Perfect For Business
Usage Small work team
FEATURES
Functions Print scan and copy
PRINTING MEDIA HANDLING
Finished output handling Sheetfeed
Envelope input capacity Up to 15 envelopes
Output capacity Up to 150 sheets
Maximum output capacity (sheets) Up to 150 sheets
Media type and capacity, tray 3 Sheets: 550
Media type and capacity, tray 1 Sheets: 50; envelopes: 5
Media type and capacity, tray 2 Sheets: 250; envelopes: 10
Media type and capacity, ADF Sheets: 50 uncurled
Paper handling input, standard 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF)
Paper handling input, optional Optional 550-sheet tray
Input capacity Up to 300 sheets
Paper handling output, standard 150-sheet output bin
Standard output capacity (envelopes) Up to 20 envelopes
Maximum input capacity (sheets) Up to 850 sheets (with Optional 550-sheet tray)
DISPLAY SPECIFICATIONS
Display HP 4.3 intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD)
Display area (metric) 95.04 x 53.86 mm
Display area (imperial) 3.74 x 2.12 in
ENVIRONMENTAL
Acoustic pressure emissions bystander (active, printing) 49 dB(A)
Acoustic pressure emissions bystander (active scan) 47 dB(A)
Operating humidity range 10 to 80% RH (non-condensing)
Storage temperature range -20 to 40°C
Operating temperature range 10 to 32.5°C
Acoustic power emissions 6.2 B(A)
Recommended operating temperature range 15 to 27°C
Acoustic power emissions (ready) 3.4 B(A)
Acoustic pressure emissions bystander (ready) 14 dB(A)
SCAN SPEED
Scan speed (normal, letter) Up to 31 ppm (b&w), up to 21 ppm (color)
Scan speed (normal, A4) Up to 29 ppm (b&w), up to 20 ppm (color)
CARTRIDGES AND PRINTHEADS
Technology Laser
Number of print cartridges 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow)
Replacement cartridges AMS: For distribution and use in North America and Latin America only: HP 414A Black LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages), W2020A; HP 414A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2021A; HP 414A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2022A; HP 414A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2023A; HP 414x Black LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2020x; HP 414x Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2021x; HP 414x Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2022x; HP 414x Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2023x; EMEA: For distribution and use in Europe, Middle East, Russia, CIS, and Africa only: HP 415A Black LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages), W2030A; HP 415A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2031A; HP 415A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2032A; HP 415A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2033A; HP 415x Black LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2030x; HP 415x Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2031x; HP 415x Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2032x; HP 415x Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2033x; APJ: For distribution and use only in Asia Pacific only: HP 416A Black LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages), W2040A; HP 416A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2041A; HP 416A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2042A; HP 416A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2043A; HP 416x Black LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2040x; HP 416x Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2041x; HP 416x Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2042x; HP 416x Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2043x
Supplies feature HP JetIntelligence Cartridge
PRINT SPEED
Print speed black (normal, letter) Up to 28 ppm
Print speed black (normal, A4) Up to 27 ppm
Print speed colour (normal, A4) Up to 27 ppm
Print speed Print speed up to 28 ppm (black) and 28 ppm (color)
Print speed color (normal, letter) Up to 28 ppm
Print speed duplex (A4) Up to 24 ipm
Print speed black (Landscape, A5) Up to 49 ppm
Print speed black (Portrait, A5) Up to 7 ppm
Print speed duplex (letter) Up to 25 ipm
Print speed duplex (A4) Up to 24 ipm
Print speed duplex (letter) Up to 25 ipm
Print speed color (Portrait, A5) Up to 7 ppm
Print speed color (Landscape, A5) Up to 49 ppm
COPY SPEED
Copy speed (black, normal quality, A4) Up to 27 cpm
Copy speed (colour, normal quality, A4) Up to 27 cpm
Copy speed black (normal, letter) Up to 28 cpm
Copy speed color (normal, letter) Up to 28 cpm
Copy speed black duplex (A4) Up to 24 cpm
Copy speed color duplex (A4) Up to 24 cpm
Copy speed color duplex (Letter) Up to 25 cpm
Copy speed black duplex (Letter) Up to 25 cpm
BATTERY AND POWER
Power 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC ( /- 10%), 60 Hz ( /- 3 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 3 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier)
Power Consumption 550 watts (Active Printing), 20 watts (Ready), 0.7 watts (Sleep), 0.7 watts (HP auto-off/auto-on), 0.06 watts (auto-off/manual on), 0.06 watts (Off)
Power supply type Internal (Built-in) power supply
DIGITAL SENDER SPECIFICATIONS
Digital sending standard features Scan to email with LDAP email address lookup, Scan to network folder, Scan to USB, Scan to Microsoft SharePoint®, Scan to computer with software, Quick Sets
PRINT TIME
First page out black (letter, ready) As fast as 9.5 sec
First page out black (A4, ready) As fast as 9.7 sec
First page out color (A4, ready) As fast as 11.3 sec
First page out color (letter, ready) As fast as 11.1 sec
First page out black (letter, sleep) As fast as 13.6 sec
First page out black (A4, sleep) As fast as 13.8 sec
First page out color (letter, sleep) As fast as 15.1 sec
First page out color (A4, sleep) As fast as 15.3 sec
PRINTER SPECIFICATIONS
Storage device and direct print support USB Printing; Wi-Fi Direct
Duty cycle (monthly, letter) Up to 50,000 pages
Duty cycle note Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.
Envelope feeder No
Functions Print, copy, scan, email
Print languages HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Paper trays, maximum 3
Duty cycle (monthly, A4) Up to 50,000 pages
Paper trays, standard 2
Recommended monthly page volume 750 to 4000
Print technology Laser
Duplex printing Automatic (default)
Warm-up time As fast as 45 sec
Fonts and typefaces 84 scalable TrueType fonts
Automatic paper sensor No
Printer management HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Print colours Yes
Top key features Two-sided printing; Scan to email/PDF; 50-sheet ADF
Target user and print volume For teams up to 10 users; Prints up to 4,000 pages/month
SCANNER SPECIFICATIONS
Scan size (ADF), maximum 216 x 356 mm
Scan file format PDF; JPG; TIFF
Color scanning Yes
Auto document feeder capacity Standard, 50 sheets uncurled
Scanner type Flatbed, ADF
Scan size, maximum 216 x 297 mm
Levels of grayscale 256
Scan input modes Front-panel scan, copy, email, or file buttons; HP Scan software; and user application via TWAIN or WIA
Scan size ADF (minimum) 102 x 152 mm
Bit Depth 30-bit
Twain version Version 2.3
Duplex ADF scanning No
Recommended monthly scan volume 750 to 4000
Software scan file format Windows HP Scan SW supports PDF, searchable PDF, JPG, RTF, TxT, BMP, PNG, TIFF. Mac HP Easy Scan SW supports PDF, searchable PDF, JPG, RTF, TxT, JPG-2000, PNG, TIFF;
Native scan file format PDF; JPG
Scan technology Contact Image Sensor (CIS)
Scan size, maximum 8.5 x 11.7 in
Scan size (ADF), maximum 8.5 x 14 in
Scan size ADF (minimum) 4 x 6 in
CERTIFICATION AND COMPLIANCE
ENERGY STAR® certified Yes
Energy Efficiency Compliance CECP; ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver
Electromagnetic Emission Standard CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6
Safety Approvals and Requirements IEC 60950-1:2005 A1:2009 A2:2013/EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014 (Class 1 Laser/LED Product); IEC 62479:2010/EN 62479:2010
Environmental Mercury free
Certifications and compliances CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc.
FCC Class A Emissions FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments
GEOGRAPHIC
Country of origin Made in China except for BGJ
WARRANTY
Warranty One-year, next-business day, onsite warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Contact your Contractual Vendor or go to hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. (wty code 4G; wty ID A001)
DIMENSIONS
Dimensions without stand (W x D x H) 416 x 472 x 400 mm
Package dimensions (W x D x H) 597 x 497 x 490 mm
Maximum dimensions (W x D x H) 426 x 652 x 414 mm
Minimum dimensions (W x D x H) 16.4 x 18.6 x 15.7 in
Package dimensions (W x D x H) 23.50 x 19.57 x 19.29 in
WEIGHTS
Weight 23.3 kg
Package weight 26.8 kg
Package weight 59.1 lb
CONNECTIVITY AND COMMUNICATIONS
Connectivity, standard 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 host USB at rear side; built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 1 Wireless 802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi radio
Network capabilities Yes, via built-in 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1x
Wireless capability Yes, built-in dual-band Wi-Fi; Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Mobile printing capability Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; Roam capable for easy printing
Network protocols, supported TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Stateful via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download
Plug and play Auto Wireless Connect; HP Smart App
SYSTEM COMPONENTS
Control panel 4.3-in intuitive color touchscreen (CGD); 3 Buttons (Home, Help, Back)
PROCESSOR
Processor speed 1200 MHz
SCAN RESOLUTION
Scan Resolution, Hardware Up to 1200 x 1200 dpi
Enhanced scanning resolution Up to 1200 x 1200 dpi
Scan Resolution, Optical Up to 1200 x 1200 dpi
MEMORY
Memory 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
Memory, maximum 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
BOX CONTENTS
Cable included Yes, 1 USB cable; Yes, fax cable
SUPPORTED PRINTING MEDIA
Media sizes supported Tray 1, Tray 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double); envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double); Automatic duplexer: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)
Media size, tray 3 A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double)
Media size, tray 1 A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5)
Media size, tray 2 A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5)
Standard media sizes (duplex) A4; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5; Oficio
Media weight, supported Tray 1: 60 to 176 g/m² (up to 200 g/m² with postcards and HP Color laser glossy photo papers); Tray 2: 60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² with postcards, up to 200 g/m² HP Color laser glossy photo papers): optional Tray 3: 60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² with postcards, up to 150 g/m² Glossy media); Automatic duplexer: 60 to 163 g/m²
Media types Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes
Recommended media weight (duplex) 60 to 163 g/m²
Media weights, supported, ADF 60 to 120 g/m²
Media sizes, custom Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm
Media sizes supported, key 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Media sizes supported, key 10 x 15 cm; A4; Envelopes
Media size (ADF) Letter; Legal; A4; custom sizes 102 x 152 to 216 x 356 mm
Media weight, supported Tray 1: 16 to 47 lb bond (up to 52 lb with HP Color laser glossy photo papers); Tray 2: 16 to 43 lb bond (up to 47 lb with postcards, up to 52 lb with HP Color laser glossy photo papers); optional Tray 3: 16 to 43 lb bond (up to 47 lb with postcards, up to 40 lb with HP Color laser glossy photo papers); Automatic duplexer: 16 to 43 lb bond
Standard media sizes (duplex, imperial) Letter; Legal; Executive; Folio
Media sizes supported Tray 1, Tray 2: Letter, legal, executive, Oficio (8.5 x 13 in), 4 x 6 in, 5 x 8 in, envelopes (No 10, Monarch); Optional Tray 3: Letter, legal, executive, Oficio (8.5 x 13 in), 4 x 6 in, 5 x 8 in; Automatic duplexer: Letter, legal, executive, Oficio (8.5 x 13 in)
Media weights, supported ADF 16 to 32 lb
Media sizes, custom Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.94 x 5.83 to 8.5 x 14 in
SYSTEM REQUIREMENTS
Minimum System Requirements for Macintosh 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, OS hardware requirements see apple.com
Minimum System Requirements 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see microsoft.com
SOFTWARE AND APPLICATIONS
Driver updates Software driver and Hardware Firmware is located at www.hp.com/support/colorljm479mfp
Downloadable software From http://123.hp.com; HP Easy Start (Guided Software Install for Windows and Mac); From http://hp.com for Windows OS; Fullsolution software and drivers; Basicsolution software and drivers; HP PCL6 xPS Discrete Print Driver; Product Documentation and Support; From http://hp.com for Mac OS; HP Easy Start (Guided Software Install); HP Mac PS Print Driver; HP Easy Admin; For Mobile OS; iOS For more information see http://hp.com/go/businessmobileprinting; Android For more information see http://hp.com/go/businessmobileprinting; From http://hp.com for printer administrators; Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility Driver Deployment Utility Managed Printing Administrator); HP Universal Print Drivers PCL6 GDI & PS GDI for Windows; HP ePrint Software (Mobile Driver for Windows); SAP Print Drivers for more information see http://support.hp.com/usen/document/c05051702; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP Roam; HPLIP Linux Printer Driver for more information see http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html; Unix Model Script Printer Driver for more information see http://hp.com/go/unixmodelscripts; ReadIris
Mac compatible Yes
Software included No software solutions are included in the Box, only on http://hp.com, http://123.hp.com/laserjet
SUPPORTED OPERATING SYSTEMS
Compatible Operating Systems Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd
Compatible network operating systems Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix xenApp & xenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Up to Citrix Server 7.18 for more information see http://citrixready.citrix.com, Linux- For more information see http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix- For more information see http://hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported for Compatible Network Operating systems please see http://hp.com/go/upd
PRINT RESOLUTION
Print quality black (normal) 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi
Print quality black (best) 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi
Print quality color (best) 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi
Print resolution color (normal) 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi
RACK AND POWER SPECIFICATIONS
Typical electricity consumption (TEC) number 1.084 kWh/Week (Blue Angel); 0.358 kWh/Week (Energy Star 3.0)
Number of users 3-10 Users
PRINT AREA
Right margin (A4) 4.23 mm
Top margin (A4) 4.23 mm
Bottom margin (A4) 4.23 mm
Left margin (A4) 4.23 mm
SERVICES
Services (Care Pack) UB9S6E - HP 3y NBD CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9S7E - HP 4y NBD CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9S8E - HP 5y NBD CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9S9E - HP 3y 4h 9x5 CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T0E - HP 4y 4h 9x5 CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T1E - HP 5y 4h 9x5 CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T2E - HP 3y ChnlPartsOnly CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T3E - HP 4y ChnlPartsOnly CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T4E - HP 5y ChnlPartsOnly CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T5PE - HP 1y PW NBD CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T6PE - HP 1y PW 4h 9x5 CLJ Pro MFP M479 SVC; UB9T7PE - HP1yPW ChnlPartsOnly CLJ ProMFP M479 SVC; U9JT1E - HP Inst SVC w/nw Personal Scanner & Prnt
ADVANCED FEATURES
Scanner advanced features Scan to cloud (Google Drive and DropBox) Scan to email with LDAP email address lookup, Scan to network folder, Scan to USB, Scan to Microsoft SharePoint®, Scan to computer with software, Quick Sets
Copier smart software features Instant-on copy; up to 999 multiple copies; Scan once print many; Collation; Reduce/enlarge from 25 to 400% (custom page size presets, binding margin, and two pages to one page); Fit to page; Brightness (lighter/darker); Quality (draft/normal/best); ID copy; Enhancements (optimize for content with presets: none, text, photo, mixed); Copy preview (scan glass only)
Printer smart software features Apple AirPrint™, Mopria certified, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct Printing, ROAM enabled for easy printing, HP ePrint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Bluetooth® Low-Energy, Intuitive 4.3 touchscreen control panel, Scan/print from Cloud using business apps on the control panel, Job Storage with PIN printing, Print from USB, N-up printing, collation
Energy savings feature technology HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology
COPIER SPECIFICATIONS
Copies, maximum Up to 999 copies
Copy reduce / enlarge settings 25 to 400%
Copier scaling (ADF) 25 to 400%
Copier settings ID Copy; Number of copies; Resize (including 2-Up); Lighter/Darker; Enhancements; Original Size; Binding Margin; Collation; Tray Selection; Two-Sided; Quality (Draft/Normal/Best); Save Current Settings; Restore Factory Defaults
SECURITY MANAGEMENT
Security management Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Network: enable/disable network ports and features, unused protocol and service disablement, SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization; Firewall and ACL; control panel lock, certificates configuration, UPD PIN printing, Syslog, signed firmware, administrator settings, access control, 802.1x authentication (EAP-TLS, and PEAP), authentication via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; encryption via AES or TKIP; Encrypted data storage; Secure data erase; Automatic firmware updates; Secure Encrypted Print via optional job storage, compatible with optional HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
COMPATIBILITY
Accessories HP LaserJet 550-sheet Paper Feeder CF404A; HP v222w 16 GB Mini USB Drive P0R81AA
MULTIMEDIA AND INPUT DEVICES
Resolution 1200 x 1200 dpi optical

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018