សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter | Archer TX50E/TL40

AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter

$45.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • AX3000 Wi-Fi 6 Speeds: Reach incredible speeds up to 2.4 Gbps (2402 Mbps on 5 GHz or 574 Mbps on 2 4 GHz), ultra-low latency and uninterrupted connectivity using Wi-Fi 6 technology such as 1024-QAM and 160 MHz bandwidth.
 • Minimized Lag for Your PC: Revolutionary OFDMA and MU-MIMO technology reduces lag so you can enjoy ultra-responsive real-time gaming or an immersive VR experience on even the busiest of networks.
 • Broader Range: Two powerful signal-boost high-gain antennas greatly increase range for a smoother online experience further away.
 • Bluetooth 5.0 for Greater Speeds and Range: Archer TX50E achieves 2x faster speeds and 4x broader range so you can connect your favorite devices such as game controllers, headphones, and keyboards for the ultimate setup.
 • Cutting-Edge WPA3: Protect your network with the latest WPA3 security protocol so your information is secure from hackers.

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : Archer TX50E

AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter

Overview

 • AX3000 Wi-Fi 6 Speeds: Reach incredible speeds up to 2.4 Gbps (2402 Mbps on 5 GHz or 574 Mbps on 2 4 GHz), ultra-low latency and uninterrupted connectivity using Wi-Fi 6 technology such as 1024-QAM and 160 MHz bandwidth.†‡
 • Minimized Lag for Your PC: Revolutionary OFDMA and MU-MIMO technology reduces lag so you can enjoy ultra-responsive real-time gaming or an immersive VR experience on even the busiest of networks. ‡
 • Broader Range: Two powerful signal-boost high-gain antennas greatly increase range for a smoother online experience further away.
 • Bluetooth 5.0 for Greater Speeds and Range: Archer TX50E achieves 2x faster speeds and 4x broader range so you can connect your favorite devices such as game controllers, headphones, and keyboards for the ultimate setup.***
 • Cutting-Edge WPA3: Protect your network with the latest WPA3 security protocol so your information is secure from hackers.**
 • Premium quality & Performance: Gold plating and a customized heat sink improve connection stability and efficiency ensuring ultimate performance.
 • Support Compatibility: Supports Windows 10 (64bit) only - Driver installation required via Website or included CD.

Specifications

Dimensions 3.7 x 4.8 x 0.8 in
(95.2 x 120.8 x 21.5 mm)
Antenna Type Two High-Gain Dual Band Antennas
Chipset Intel Wi-Fi 6 Chipset
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz
Bluetooth 5.0/4.2/4.0
WLAN Signal Rate 5 GHz
11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic)
11ac: Up to 1733 Mbps(dynamic)
11n: Up to 300 Mbps(dynamic)
11a: Up to 54 Mbps(dynamic)

2.4 GHz
11ax: Up to 574 Mbps(dynamic)
11n: Up to 300 Mbps(dynamic)
11g: Up to 54 Mbps(dynamic)
11b: Up to 11 Mbps(dynamic)
WLAN Reception Sensitivity 5 GHz :
11ax HT160:-56.25dBm
11ax HT80: -59dBm
11ax HT40: -62.25dBm
11ax HT20: -65dBm

11ac HT160:-62dBm
11ac HT80: -65.5dBm
11ac HT40: -69.75dBm
11ac HT20: -73.75dBm
11n HT40: -74.5dBm
11n HT20: -77.5dBm
11a 54Mbps: -77.75dBm
11a 6Mbps: -94.5dBm

2.4GHz :
11ax HT40: -60.75dBm
11ax HT20: -63.75dBm
11n HT40: -73dBm
11n HT20: -76.25dBm
11g 54Mbps: -76.5dBm
11b 11Mbps: -89dBm
WLAN Transmit Power 5 GHz : 27dBm(FCC)
2.4 GHz : 26dBm(FCC)
WLAN Modes Infrastructure mode
Wireless Security Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM
Bluetooth Profiles Archer TX50E support the native BT profiles implemented in Windows 10.
For the latest information on Windows 10 BT profiles please refer to https://support.microsoft.com/en-us/help/10568/windows-10-supported-bluetooth-profiles
OTHERS
Certification FCC, RoHS
Package Contents Archer TX50E
Two 5 dBi High-Gain Antennas
Low-Profile Bracket
Bluetooth Header Cable
Quick Installation Guide
Resource CD
System Requirements Windows 10(64-bit) only
Environment Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018