សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw | M283fdw/PT365

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw

$380.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Print, copy, scan, fax, dual band wireless
 • Print speed letter: Up to 22 ppm (black and color)
 • Smart app; Auto duplex printing; 250 sheet paper tray (standard); 2.7” color touchscreen
 • High yield toner available
 • Monthly duty cycle: Up to 40,000 pages

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : M283fdw

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw

Overview

 • Print, copy, scan, fax, dual band wireless
 • Print speed letter: Up to 22 ppm (black and color)
 • Smart app; Auto duplex printing; 250 sheet paper tray (standard); 2.7” color touchscreen
 • High yield toner available
 • Monthly duty cycle: Up to 40,000 pages

Specifications

Product specifications

HP Data Sheet

HP Color LaserJet Pro M283fdw Printer

Functions

Print, Copy, Scan, Fax

Print speed, color (draft)

Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

Print speed, black (normal)

Up to 22 ppm

Print speed, color (normal)

Up to 22 ppm

Printer page yield

Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

First page out (ready) black

As fast as 10.6 sec

First page out (ready) color

As fast as 12.1 sec

Resolution (black)

Up to 600 x 600 dpi

Resolution (color)

Up to 600 x 600 dpi

Resolution technology

HP ImageREt 3600

Monthly duty cycle

Up to 40,000 pages

Recommended monthly page volume

150 to 2500

Print Technology

Laser

Display

2.7'' color graphic touch screen

Number of print cartridges

4 (1 each black, cyan, magenta, yellow)

Replacement cartridges

HP 206A Black LaserJet Toner Cartridge (~1350 yield) W2110A; HP 206A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~1250 yield) W2111A; HP 206A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~1250 yield) W2112A; HP 206A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~1250 yield) W2113A; HP 206X Black LaserJet Toner Cartridge (~3150 yield) W2110X; HP 206X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2450 yield) W2111X; HP 206X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2450 yield) W2112X; HP 206X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2450 yield) W2113X

[3]

[3] Replacement 206A cartridge average composite (C/Y/M) declared yield ~1250 and average black yield ~1350 pages; replacement cartridge average composite (C/Y/M) declared yield ~2450 and average black yield ~3150 pages based on ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Product disclaimer

Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.


http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Product disclaimer

Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.


http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Print languages

HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF

Automatic paper sensor

No

Paper trays, standard

2

Paper trays, maximum

2

Mobile Printing Capability

HP Smart App; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing

Connectivity, standard

Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless, Fax port, Front Host USB

Security management

Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3

Minimum system requirements

Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina(v10.15); 200MB HD; Internet required for download; USB


Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.

Compatible operating systems

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14)macOS Catalina(v10.15); 200MB HD; Internet required for download; USB. Linux (For more information, see https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Unix (For more information, see http://www.hp.com)

Memory, standard

256 MB DDR, 256 MB Flash

Memory, maximum

256 MB DDR, 256 MB Flash

Printer management

HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager

Supported network protocols

TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6

Paper handling input, standard

250-sheet input tray

Paper handling output, standard

100-sheet output bin

Duplex printing

Automatic (standard)

Envelope input capacity

Up to 15 mm (Recommended only 5 envelopes or less at a time)

Finished output handling

Sheetfeed

Media sizes supported

Letter(216 x 280); Legal(216 x 356); Executive(184 x 267); Oficio 8.5x13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10x15cm(100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195x270); 16K 184x260mm(184x260); 16K 197x273mm(197x273); Postcard(JIS)(100 x 147); Double Postcard(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch(98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148)

Media sizes, custom

3 x 5 to 8.5 x 14 in

Media types

Paper (bond, brochure, colored, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock

Supported media weight

16 to 43 lb (Uncoated/Matte, recommended), however up to 47 lb Postcards and 53 lb HP Matte is allowed in the driver; 16 to 43 lb (Coated/Glossy, recommended), however up to 47 lb Postcards and 59 lb HP Glossy is allowed in the driver.

Media weights by paper path

60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the driver.

Power

110-volt input voltage: 110 to 127 VAC ( /- 10%), 50 Hz ( /- 3 Hz), 60 Hz ( /- 3 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC ( /- 10%), 50 Hz ( /- 3 Hz), 60 Hz ( /- 3 Hz)(Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier)

Power consumption

361 watts (active printing), 7.8 watts (ready), 0.8 watts(sleep), 0.05 watt (Manual-Off), 0.05 (Auto-off/Manual-on), 0.06 watt(Auto-Off/Wake on LAN)

Energy efficiency

EPEAT® Silver; ENERGY STAR® qualified

Operating temperature range

50 to 90.5°F

Operating humidity range

30 to 70% RH

Software included

No CD (Software is not included In-Box) Downloadable Software only from hp.com, http://123.hp.com/laserjet or 123.hp.com

Warranty

One-year unit exchange warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region.

Dimensions (W X D X H)

16.5 x 16.6 x 13.2 in

Dimensions Maximum (W X D X H)

16.7 x 18.7 x 13.3 in

Weight

41.2 lb

Package weight

47.4 lb

What's in the box

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw; HP LaserJet Black Introductory toner cartridge (~800 page yield); HP LaserJet Cyan Introductory toner cartridge; HP LaserJet Magenta Introductory toner cartridge; HP LaserJet Yellow Introductory toner cartridge (~700 color composite C/Y/M page yield) Installation guide; Power cord; USB cable; Phone Cord

Cable included

Yes, 1 USB, 1 phone cord

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018