សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Canon CanoScan LiDE 300 | lide300/SN60

Canon CanoScan LiDE 300

$75.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • 2,400 x 2,400 dpi
 • 48-bit Input/Output: Auto Document Fix and Auto Photo Fix*
 • Send to cloud: Scan to cloud
 • Advanced Z-Lid: Z-Lid
 • Scanning speed 10 seconds/colour/A4/300dpi

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Canon CanoScan LiDE 300
Specifications

 • 2,400 x 2,400 dpi
 • 48-bit Input/Output: Auto Document Fix and Auto Photo Fix*
 • Send to cloud: Scan to cloud
 • Advanced Z-Lid: Z-Lid
 • USB powered
 • Copy: Auto Scan
 • EZ buttons: 4 EZ operation buttons
 • Scanning speed 10 seconds/colour/A4/300dpi

Technical Specifications

 • Type: Flatbed Scanner
 • Scanning element: CIS
 • Light source: 3-color (RGB) LED
 • Optical resolution: 2400 x 2400dpi1
 • Selectable resolution: 25 - 19200dpi2
 • Interface: USB2.0 High-Speed Mini-B
 • Scanning gradation (colour): 48 bit input -> 48/24 bit output
 • Scanning gradation (greyscale): 16 bit input -> 8 bit output
 • Maximum Document Size: A4 / Letter (216 x 297mm)
 • EZ-Scan Buttons: 4 buttons (PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND)
 • Scanning speed

           (colour)
           (Reflective)
         - 14.8msec/line (2400 dpi)
         - 6.6msec/line (1200 dpi)
         - 3.8msec/line (600 dpi)
         - 2.2msec/line (300 dpi)3

           (greyscale, B&W)
           (Reflective)
        - 4.3msec/line (2400 dpi)
        - 2.2msec/line (1200 dpi)
        - 1.3msec/line (600 dpi)
        - 2.2msec/line (300 dpi)4

 • Scan speed (A4, 300dpi, Colour): Approx. 10 sec5
 • Scan speed (4x6, 300dpi, Colour): Approx. 5 sec6
 • Preview Speed: Approx. 9 sec7
 • Software Included

         - Scan Gear for Win
         - Scan Utility for Win

 • Power Supply: Supplied via USB port
 • Power Consumption

          - approx. 4.5W (in operation, maximum)
          - approx. 0.3W (standby)

 • Dimensions: 250×367×42 mm
 • Weight: 1.7kg
 • Operating Temperature range: 5 - 35 °C
 • Operating Humidity Range: 10 - 90 %RH, without condensation formation
 • Supported Operating Systems

            - Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP189
            - Operation can only be guaranteed on a PC with pre-installed Windows 7 or later. 
            - OS X 10.11.6、macOS 10.12〜macOS 10.13

 • Minimum System Requirements: Display: 1024 x 768 XGA

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018