សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Printer HP Color LaserJet Professional CP5225dn | CP5225dn\ PT1350

Printer HP Color LaserJet Professional CP5225dn

$1650.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Print only
 • Print speed letter: Up to 20 ppm (black and color)
 • Monthly duty cycle: Up to 75,000 pages
 • Prints up to 11x17inch; Auto duplex printing; 2 paper trays (standard)
 • FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: CP5225dn

HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer

 • Print only
 • Print speed letter: Up to 20 ppm (black and color)
 • Monthly duty cycle: Up to 75,000 pages
 • Prints up to 11x17; Auto duplex printing; 2 paper trays (standard)
 • FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments
 • First page out (ready) black: As fast as 16 sec
 • First page out (ready) color: As fast as 17 sec
 • Resolution (black/color): Up to 600 x 600 dpi
 • Display: 2-line LCD (text)
 • Processor speed: 540 MHz
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100 Base-T
 • Toner: 307A

Product specifications

HP Data Sheet

Color LaserJet CP5225 printer series

Functions

Print

Printer page yield

For information on cartridge page and photo yields, see http://www.hp.com/go/pageyield

First page out (ready) black

As fast as 16 sec

First page out (ready) color

As fast as 17 sec

Resolution (black)

Up to 600 x 600 dpi

Resolution (color)

Up to 600 x 600 dpi

Resolution technology

HP ImageREt 3600

Monthly duty cycle

Up to 75,000 pages


Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs.

Recommended monthly page volume

1500 to 5000

[10]

[10]HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period.

Print Technology

Laser

Display

2-line LCD (text)

Processor speed

540 MHz

Number of print cartridges

4 (1 each black, cyan, magenta, yellow)

Replacement cartridges

HP Color LaserJet Black Print Cartridge (~7000 pages); HP Color LaserJet Cyan Print Cartridge (~7300 pages); HP Color LaserJet Yellow Print Cartridge (~7300 pages); HP Color LaserJet Magenta Print Cartridge (~7300 pages)

[4,5]

[4]Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For more information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[5]For information on cartridge page and photo yields, see http://www.hp.com/go/pageyield

Replacement cartridges

HP Color LaserJet Black Print Cartridge (~7000 pages); HP Color LaserJet Cyan Print Cartridge (~7300 pages); HP Color LaserJet Yellow Print Cartridge (~7300 pages); HP Color LaserJet Magenta Print Cartridge (~7300 pages)

[4,5]

[4]Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For more information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[5]For information on cartridge page and photo yields, see http://www.hp.com/go/pageyield

Print languages

HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emulation

Automatic paper sensor

No

Paper trays, standard

2

Paper trays, maximum

3

Mobile Printing Capability

Mobile Print Capability not supported

Connectivity, standard

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100 Base-T

Connectivity, optional

HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server J8021A

Network ready

Standard (built-in Ethernet)

Ports

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet

Security management

Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change

Minimum system requirements

Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; Power PC G3, G4, G5, or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port


Windows 10 (For more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32-bit and 64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows XP-32 Home, Windows XP-32 Professional, Windows XP-x64 (print driver only): any Pentium® II processor (Pentium® III or higher recommended), 128 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows 2000, Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit color display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port

Compatible operating systems

Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows Server 2003, Windows 2000; Mac OS X v 10.3, v 10.4, v 10.5, v 10.6; Linux (see hplip.net)

Memory card compatibility

None

Memory, standard

192 MB

Memory, maximum

448 MB

Printer management

SNP (default install); Toolbox FX (additional software install)

Print speed, color (draft)

Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver and document complexity.

Supported network protocols

Via built-in networking solution: TCP/IP, IPv4, IPv6; print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing; discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6); management: SNMPv1, HTTP

Hard disk

None

Paper handling input, standard

100 sheet multi-purpose tray, 250-sheet input tray 2, automatic two-sided printing

Paper handling output, standard

250-sheet output bin

Duplex printing

Automatic (standard)

Finished output handling

Sheetfed

Media sizes supported

Tray 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 8k, 16k, 10x15 cm, post cards (JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5); custom: 76 x 127 to 320 x 457 mm; Tray 2: A3, A4, A5, B4, B5, 8k, 16k, double postcard; custom: 148 x 182 to 297 x 432 mm; Optional tray 3: A3, A4, B4, B5, 8k, 16k, double postcard; custom: 148 x 210 to 297 x 432 mm

Media sizes, custom

Tray 1: 3 x 5 to 12.6 x 18 in; 250-sheet input Tray 2: 5.8 x 7.2 to 11.7 x 17 in; optional 500-sheet input Tray 3: 5.8 x 8.3 to 11.7 x 17 in

Media types

Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough); cardstock; glossy film; transparencies; labels; envelopes

Supported media weight

Tray 1: 16 to 58 lb bond, Tray 2, automatic two-sided printing unit, optional Tray 3: up to 32 lb plain papers, up to 43 lb coated papers

Media weights by paper path

Tray 1: 60 to 220 g/m², Tray 2, automatic two-sided printing unit, optional Tray 3: up to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers

Power

Input voltage 115 to 127 VAC ( /- 10%), 60 Hz ( /- 2 Hz), 12 A

Print speed, black (normal)

Up to 20 ppm

Power consumption

440 watts (printing), 30 watts (ready), 4.4 watts (sleep), 0.5 watts (off)

Energy efficiency

EPEAT® Silver; CECP

Operating temperature range

50 to 86º F

Operating humidity range

20 to 60% RH

Dimensions (W X D X H)

21.5 x 23.6 x 13.3 in

Dimensions Maximum (W X D X H)

34 x 42 x 14.6 in

Weight

90.2 lb

Package weight

95 lb

What's in the box

HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer; Power cord; Getting Started Guide; CD with software and documentation; Pre-installed black (~7000 pages) and cyan, magenta, and yellow (~7300 pages) HP Color LaserJet print cartridges with HP ColorSphere toner; 100-sheet multipurpose tray; 250-sheet input tray; Built-in Fast Ethernet 10/100 Base-T networking; Built-in automatic two-sided printing

Print speed, color (normal)

Up to 20 ppm

Cable included

No, please purchase USB cable separately

Warranty

One-year unit exchange warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region.

Software included

Print driver (HP PCL 6); Toolbox FX configuration utility; SNP alerts; and installation software on CD-ROM

FCC

FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018