សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

PS/2 VGA Cat 5 KVM Extender (1280 x 1024@150m) | CE250A/AT135

PS/2 VGA Cat 5 KVM Extender (1280 x 1024@150m)

$165.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Cat 5e cable to connect the Local and Remote Units - up to 150 m apart
 • Dual console operation - control your system from both the local and remote PS/2 keyboard, mouse and monitor consoles
 • High resolution video -up to 1280 x 1024 @ 60 Hz
 • Automatic gain control - automatically adjusts signal strength to compensate for distance

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : CE250A

PS/2 VGA Cat 5 KVM Extender (1280 x 1024@150m)

Overview

 • Cat 5e cable to connect the Local and Remote Units - up to 150 m apart
 • Dual console operation - control your system from both the local and remote PS/2 keyboard, mouse and monitor consoles
 • High resolution video -up to 1280 x 1024 @ 60 Hz
 • Automatic gain control - automatically adjusts signal strength to compensate for distance

Specifications

Function CE250AL CE250AR
Console Selection 1 x Pushbutton 1 x Pushbutton
Connectors
Console Ports 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
1 x HDB-15 Female (Blue)
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
1 x HDB-15 Female (Blue)
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
KVM Ports 1 x SPHD-15 Female N/A
Power 1 x DC Jack 1 x DC Jack
Unit To Unit 1 x RJ45 Female (Black) 1 x RJ45 Female (Black)
LEDs
Local 1 (Green) N/A
Remote 1 (Green) N/A
Power N/A 1 (Green)
Online N/A 1 (Green)
Emulation
Keyboard / Mouse PS/2 PS/2
Video 1280 x 1024 @ 60Hz (150 m)
DDC; DDC2; DDC2B
1280 x 1024 @ 60Hz (150 m)
DDC; DDC2; DDC2B
Power Consumption DC5V:0.62W:7BTU DC5V:1.21W:10BTU
Environmental
Operating Temperature 0~50˚C 0~50˚C
Storage Temperature -20~60˚C -20~60˚C
Humidity 0~80% RH 0~80% RH
Physical Properties
Housing Metal Metal
Weight 0.33 kg ( 0.73 lb ) 0.32 kg ( 0.7 lb )
Dimensions (L x W x H) 12.70 x 8.66 x 2.63 cm
(5 x 3.41 x 1.04 in.)
12.70 x 8.15 x 2.63 cm
(5 x 3.21 x 1.04 in.)
Note For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018