AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router | Archer AX11000/TL299

AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router

$335.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • The Fastest Gaming Router   – AX11000 speed machine that delivers Wi-Fi Speeds Over 10 Gbps: 4804 Mbps (5 GHz Gaming) 4804 Mbps (5 GHz) 1148 Mbps (2.4 GHz)1
 • Game Accelerator – Detect and optimize gaming streams, to ensure your gaming stays immersive
 • Game Protector – Keep your accounts and documents safe with Homecare™ security system powered by Trend Micro™.7
 • Game Statistics – Real-time latency, game duration and network resource allocation in a glance with fine-tuned UI.
 • Ultra Connectivity - 2.5 Gbps WAN port and eight Gigabit LAN ports, 2 USB 3.0 in Type A and Type C provide extensive connectivity.6
 • Powerful Processing – 1.8 GHz Quad-Core CPU and 3 coprocessors ensure your network performance always at peak run.
 • Highly Efficient – OFDMA increases the avg. throughput and reduces the lag.
 • Easy and Smart – Link to your router via Bluetooth and set it up in minutes with the powerful Tether app.

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : Archer AX11000

AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router

Overview

 • The Fastest Gaming Router   – AX11000 speed machine that delivers Wi-Fi Speeds Over 10 Gbps: 4804 Mbps (5 GHz Gaming) 4804 Mbps (5 GHz) 1148 Mbps (2.4 GHz)1
 • Game Accelerator – Detect and optimize gaming streams, to ensure your gaming stays immersive
 • Game Protector – Keep your accounts and documents safe with Homecare™ security system powered by Trend Micro™.7
 • Game Statistics – Real-time latency, game duration and network resource allocation in a glance with fine-tuned UI.
 • Ultra Connectivity - 2.5 Gbps WAN port and eight Gigabit LAN ports, 2 USB 3.0 in Type A and Type C provide extensive connectivity.6
 • Powerful Processing – 1.8 GHz Quad-Core CPU and 3 coprocessors ensure your network performance always at peak run.
 • Highly Efficient – OFDMA increases the avg. throughput and reduces the lag.
 • Easy and Smart – Link to your router via Bluetooth and set it up in minutes with the powerful Tether app.

Specifications

HARDWARE FEATURES
Processor 1.8 GHz 64bit Quad-Core CPU
Memory 1 GB RAM
512 MB Flash
Interface 8 1G/100M/10M LAN Ports,
1 2.5G/1G/100M WAN Port
1 USB-A 3.0 Port 1 USB-C 3.0 Port
Button Wi-Fi On/Off Button, Reset Button, WPS Button, Power On/Off Button, LED on/off Button
External Power Supply 12V/5A
Dimensions ( W x D x H ) 11.3 × 11.3 × 7.2 in. (288 × 288 × 184mm)
Antenna 8 High-Performance External Antennas
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Frequency 2.4 GHz and 5 GHz
Signal Rate 5 GHz: 4804 Mbps(802.11ax)
5 GHz: 4804 Mbps(802.11ax)
2.4 GHz: 1148 Mbps(802.11ax)
compatible with 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standards
Reception Sensitivity 5 GHz_1:
11a 6Mbps:-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm
11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm
11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm
11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm
11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm
11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm
11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm
11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm
11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm
5 GHz_2:
11a 6Mbps:-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm
11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm
11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm
11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm
11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm
11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm
11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm
11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm
11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm
2.4 GHz:
11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm
11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm
11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm
11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm
Wireless Functions Enable/Disable Wireless Radio, Guest network, DFS, MU-MIMO, OFDMA
Wireless Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions
Transmission Power CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.35GHz); <30dBm(5.47GHz~5.725GHz)
FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz), <24dBm(5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725 GHz)
Guest Network 2.4 GHz guest network × 1, 5 GHz guest network × 1
SOFTWARE FEATURES
Quality of Service Advanced Gaming Qos powered by TrendMicro
WAN Type Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP
Management Advanced Parental control powered by TrendMicro, Local Management, Remote Management
DHCP Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS DynDns, NO-IP, TP-Link
VPN PPTP, OpenVPN
NAT Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
OTHERS
Certification FCC, CE, RoHS
Package Contents Wireless Router Archer AX11000
Power Adapter
RJ45 Ethernet Cable
Quick Installation Guide
System Requirements Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,
NetWare, UNIX or Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other
Java-enabled browser
Cable or DSL Modem
Subscription with an internet service provider (for internet access)
Environment Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)
Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

For additional version information, please go to the support page.

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018