Visualizers Flexible arm Visualizers | AVerVision F15-AV350

Visualizers Flexible arm Visualizers

$399.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Built-in memory that can save up to 80 5-megapixel images or 240 standard definition images
 • User-friendly OSD (on-screen display) that puts every feature just a few clicks away
 • Embedded LED lamp with approximately 20,000 hours of life
 • Presentation tools (spotlight & visor features), picture-in-picture and split screen ideal for step-by-step presentations and making comparisons
 • A+ Suite software collection featuring A+ Plug-in for PowerPoint, Word and Excel, and our standalone visualizer software Sphere2

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: AVerVision F15

Watch your lessons take flight, as the sharp, vivid imaging achieved through this budget-friendly visualizer’s 5-megapixel camera sensor and full HD1080p output spark your students’ imagination. Capture high resolution images of precious classroom moments and save them to the internal/external memory or use the expansive A3 shooting area to effortlessly show textbook content and large visual aids in their entirety. Realize F15's full potential through AVer's handy A Suite visualizer software.

Key Features

 • Built-in memory that can save up to 80 5-megapixel images or 240 standard definition images
 • User-friendly OSD (on-screen display) that puts every feature just a few clicks away
 • Embedded LED lamp with approximately 20,000 hours of life
 • Presentation tools (spotlight & visor features), picture-in-picture and split screen ideal for step-by-step presentations and making comparisons
 • A Suite software collection featuring A Plug-in for PowerPoint, Word and Excel, and our standalone visualizer software Sphere2

Specs

Product Specifications
Image Sensor 1/2.5” CMOS color image sensor
Total Pixels 5M
Output Resolution Full HD1080p (1920 x 1080)
TV Lines 1000 (max.)
Zoom 16X total zoom (2X AVerZoom™ 8X digital zoom)
Frame Rate 30fps (max.)
Focus Auto / Manual
Shooting Area Larger than A3 landscape (437 x 327 mm)
Image Rotation Electronic rotation 0° / 90° / 180° / 270°
Internal Storage 240 images (max.)
External Storage SDHC (32GB max.)
Image Effects Color / B&W / Negative / Mirror / Freeze
Image Adjustments
(White Balance / Exposure)
Auto / Manual
Presentation Tools Yes (Spotlight & Visor functions)
Split Screen Yes (vertical & horizontal)
Picture-in-Picture Yes
Display mode Sharp / Graphics / Motion / Microscope
Capture mode Single / Continuous
User Profiles Up to 3
Timer Yes
Flicker Filter Control Yes (50/60Hz)
Remote Control Yes
Light Source Embedded LED lamp
RGB I/O 1 in; 1 out (15-pins D-sub, pass through)
Composite video output Yes (NTSC or PAL)
Mini USB 2.0 port Yes (PC camera / built-in image download)
Dimensions (W x H x D) Operating: 184 x 530 x 395 mm
folded: 184 x 410 x 342 mm
Net Weight 1.77kg (3.90lbs)
Power Source AC 100V~240V, 50/60Hz


*For detailed warranty information, please visit the warranty & repair page
**Specifications may vary depending on countries and are subject to change without notice

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018