សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Video Conferencing Multi-point Systems 4-sites | HVC330

Video Conferencing Multi-point Systems 4-sites

$3300.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Record everything on the screen directly to a flash drive even when you’re not in a call
 • Show files on your PC’s desktop during any live call with our ScreenShare software
 • Present live images or snapshots taken using your mobile device instantly with VCLink
 • Connect up to 4 MICs into 1 daisy chain for excellent audio reception in larger rooms
 • Configure your system and troubleshoot issues in real-time from a remote site

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: HVC330

4-site embedded MCU

HVC330 provides organizations with a high performance, low cost 4-site MCU video conferencing system that's perfect for any budget. This “All-in-One” solution comes with everything you need right out of the box, so there are no costly upgrades or installation fees. With the HVC330 you can record meetings and save 5-megapixel snapshots directly to a USB flash drive, even when you're offline, and link up to 4 MICs into one daisy chain to enjoy great audio reception even in large conference rooms. In addition, HVC330 supports all of AVer’s free software add-ons, like ScreenShare for wireless content sharing and VCLink for mobile image sharing.

Key Features

 • Record everything on the screen directly to a flash drive even when you’re not in a call
 • Show files on your PC’s desktop during any live call with our ScreenShare software
 • Present live images or snapshots taken using your mobile device instantly with VCLink
 • Connect up to 4 MICs into 1 daisy chain for excellent audio reception in larger rooms
 • Configure your system and troubleshoot issues in real-time from a remote site
 • Enjoy peace of mind with the HVC series' industry-leading 3-year warranty
 • Achieve smooth audio and video streaming under erratic network conditions through AVer’s exclusive High Efficiency Lost Packet Recovery mechanism (HELPeR™)
 • Achieve fast and simple integration with your pre-existing audio-visual equipment setup and universal controllers via the RS-232 port
 • Playback recorded meetings in the original .vc file format, or convert them into .mov files with the latest version of VCPlayer
 • See every expression clearly with the HVC330's HD720p resolution at 1M bandwidth
 • Experience crystal clear, lag-free video feed thanks to the 30fps frame rate
 • Share and receive content from laptops, visualizers (document cameras) and similar devices while still displaying the live video feed
 • Connect with any far-site device supporting the H.323 protocol, and the H.239 protocol for content sharing

Benefits

For business

With AVer you get HD video conferencing at a price so affordable that you can purchase at least two units for the price of just one from most other brands. After integrating the HVC330 into your company’s regular work routine, you will notice a real cut back on the time you and your staff must spend in the air and on the road, leading to a marked decrease in travel expenses. In addition to its budgetary advantages, utilizing the HVC330 to conduct meetings, training sessions and presentations is certain to lead to increased interoffice productivity and improved relationships with customers. By taking advantage of the HVC330’s meeting recording and snapshot saving features, you can help to reduce the occurrence of post-meeting information loss, bolstering your operational efficiency even more. With so many cost-effective advantages, an industry-leading 3-year warranty and an unbeatable price, it’s easy to see how HVC330 can help to give your company a return on investment (ROI) that keeps its financial outlook looking strong.
 

For education

Grade schools and universities alike can utilize the HVC330 to push the limits of distance learning. By implementing the HVC330 in the classroom as a distance learning tool, teachers can break free of the physical boundaries of the traditional classroom. Schools can connect with partner schools or extension campuses oceans away, taking “virtual field trips” to expose students to different peoples and cultures, while avoiding spending a fortune. The HVC330’s one-touch recording to a USB flash drive feature lets teachers easily capture entire lectures and then share the recordings later for review purposes or in an online, ‘e-learning' setting. The HVC330's free software add-ons and 5M snapshot features help teachers to enhance the quality and depth of their lessons, not to mention the ease with which teachers can connect an AVerVision visualizer (document camera) to show live, detailed images of anything from a book to a bug. To top it off, the user-friendly design of the HVC330 makes taking advantage of any one of these great features as easy as pressing a button.

Specs

Model HVC330
Package Contents
 • Main system unit (codec)
 • HD PTZ camera
 • 2 HVC microphones
 • IR remote control with batteries
 • L-bracket (camera stand)
 • Power supply
 • Cables
 • Warranty card
 • Quick guide
Communications
 • H.323 and SIP standards
 • 128Kbps~4Mbps
 • RJ45 network LAN (10/100)
 • Manual bandwidth settings
 • MCU up to 4 sites
 • Content sharing capability from all sites
Camera
 • 5-megapixel CMOS sensor
 • 7X optical zoom
 • ±100° pan; ±25° tilt
 • 62° FOV
People Video Resolutions
 • HD720p (1280 x 720)
 • 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)
 • SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
 • QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
 • All resolutions at 30fps
Content Video Resolutions
 • Supported Resolutions:

  - SXGA (1280 x 1024)
  - SXGA (1280 x 960)
  - WXGA (1280 x 800)
  - HD720p (1280 x 720)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)
  - VGA (640 x 480)

 • Output Resolutions:

  - SXGA (1280 x 960)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)
  - VGA (640 x 480)

Video Standards
 • H.264, H.263, H.263 , H.261
 • H.239 dual video streams
Video Inputs
 • PTZ camera
 • S-video
 • VGA
Video Outputs
 • HDMI
 • VGA
Audio Standards
 • G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C licensed from Polycom®
Audio Features
 • Automatic gain control (AGC)
 • Advanced noise reduction
 • Acoustic echo cancellation (AEC)
audio inputs
 • HVC microphone
 • line-in (3.5 mm)
 • Aux. MIC input from mini XLR connector
Audio Outputs
 • Digital audio on HDMI cable
 • Line-out (3.5 mm)
Other Supported Standards
 • H.224 / H.281, H.225, H.245, H.323 Annex Q, H.460
User Interface
 • Supports single and dual monitor display
 • Multiple layout styles
 • User-friendly OSD (supports 21 languages: English,Traditional Chinese, Simplified Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai)
 • Display / edit site name
Network
 • NAT / firewall traversal
 • High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™)
 • API support via RS-232
 • IPv4 and IPv6 support
Security
 • AES (Advanced Encryption Standard) function
 • Password protection for system settings
 • Password protection for remote system management
Web Management Tool
 • Remote management through the Web
 • Live monitoring via the Web
 • Firmware update via Ethernet / Internet
 • Phonebook download / upload / edit
 • Restore system settings
Value-Added Features
 • Meeting Recording

  - In meeting and offline recording
  - Save directly to USB flash drive
  - Supports screen re-layout during playback
  - Playback and file conversion via VCPlayer software

 • Snapshot Sharing

  - Share 5M snapshots taken by HVC330’s PTZ camera
  - Save snapshots to USB flash drive 
  - Zoom and pan the captured image

 • VCLink mobile application for iOS & Android

  - Complete remote control functionality
  - Snapshot and stored image sharing
  - Streaming image sharing (iOS only)

 • Wireless PC content sharing via ScreenShare software
 • Firmware update via Ethernet or USB flash drive
 • Ccreensaver and auto power off mode
 • 2 front panel USB 2.0 ports
Power Supply
 • AC 100V~240V, 50/60Hz
 • Consumption: DC 19V, 3.42A
Environmental Data
 • Operation temperature: 0°C~40°C
 • Operation humidity: 20%~80%
 • Storage temperature: -20°C~60°C
 • Storage humidity: 20%~80%
Physical Characteristics
 • Package weight: 7.6kg (16.7lbs)
 • Main system (codec): 320 x 259.6 x 27 mm
 • Camera: 160 x 141 x 89.5 mm
 • Microphone: 118 x 116 x 21 mm

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018