សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

UPS 30KVA (3 IN/1 Out) Online Low frequency | UPS 30KVA (3 IN/1 Out)

UPS 30KVA (3 IN/1 Out) Online Low frequency

$5150.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • High intelligent product integrating digitization & network
 • Powerful information acquisition system, signal system, detection system & perfect protection system
 • Online dual conversion with inbuilt isolation transformer
 • Computer or network remote control trobleshoot wit inbuilt dry-contact signal, remote control signal.
 • N+X redundant control tech eliminates the single point failure in system

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Online Low frequency UPS 30KVA (3 IN/1 Out)

Features:

- High intelligent product integrating digitization & network
- Powerful information acquisition system, signal system, 
  detection system & perfect protection system
- Online dual conversion with inbuilt isolation transformer
- Computer or network remote control trobleshoot wit inbuilt 
  dry-contact signal, remote control signal.
- N X redundant control tech eliminates the single point 
  failure in system

Application:

-Critical servers
-Network station
-Process control
-Laboratory instruments
-Data center front maintenance design
-Medical instruments
-Industrial equipment

Technical Parameter

Model GE
SS10S
GE
SS15S
GE
SS20S
GE
SS30S
GE
SS40S
GE
SS60S
GE
SS80S
GE
SS100S
GE
SS120S
GE
SS160S
GE
SS200S
Capacitry 10KVA
/8KW
15KVA
/12KW
20KVA
/16KW
30KVA
/24KW
40KVA
/32KW
60KVA
/48KW
80KVA
/64KW
100KVA
/80KW
120KVA
/96KW
160KVA
/128KW
200KVA
/160KW
Phase  3-phase in / 3-phase out
Input Rated Voltage 3 x 380VAC/400VAC
Input Voltage Range 285VAC-475VAC
Input Frequency 50/60Hz ± 10%
Output voltage 3 x 380VAC/400VAC
Output Phase Single-Phase(1Ph N G)
Output Wave Pure Sine Wave
Output Steady Voltage ± 1%
Output Dynamic Voltage ± 5%
Output frequency 50Hz/60HZ ± 1%
Output frequency accuracy ± 1%
Output frequency tracking range ± 5Hz
Output frequency tracking speed 1-2 Hz/s
Output power factor 0.8
Output crest factor 3:01
Output voltage distortion linear load <2% , non-linear load <5%
Output transient recovery time <60ms recover to 90%
Output transfer time 0ms
Output overload protection 110%-150%, 10min to 1min; 150%-160%, 1min to 200ms; >160%,200ms
Output short circuit protection 60-100ms
Output transient response < 5ms
Protection overioad, over charge and over discharge, out of the range of valtage and fraquency, over current, short circuit, over temperature, ect.
System specification efficiency(AC mode) 89% 90% 91% 92%
System specification efficiency(Battery mode) 90% 91% 92% 93%
Bypass type Static switch
Bypass Voltage 3 x 380VAC/400VAC
Bypass frequency 50/60 Hz
Bypass control method microprocessor
Inversion to bypass transfer time 0ms(synchronous mode); 10ms (Asynchronous mode)
Bypassoverioad protection 1.5-1.8, between 1h to 30s
Bypass short circuit protection 1.8- >2.0, between 30s to 200ms
transfer to bypass overload 160%
transfer to inversion alarm clear
Battery quantity 29/30/31/32
Battery charging mode Constant voltage charging / Constant current charging
Battery charging current 10A 40A
Battery type Lead-acid battery / Nickel-chromium battery
Operating temperature (-)15-60ºC
Operating humidlty 0-90%
Noise < 70dB @ 1 Meter
Dimension 655*405*817 655*405*941 821*432*1159 975*554*1286 1051*705*1646
Weight 118 120 133 193 256 297 400 472 573 717 735

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018