សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

UPS 3 phars high power | RI55260

UPS 3 phars high power
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • True double-conversion
 • DSP technology guarantees high performance
 • 50Hz/60Hz frequency converter mode
 • ECO mode operation for energy saving (ECO)
 • Accepts dual-mains inputs (Only for 10K/15K/20K models)

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

ONLINE HIGH FREQUENCY UPS

Features: 

 • True double-conversion
 • DSP technology guarantees high performance
 • Output power factor 0.9
 • Active power factor correction in all phases
 • 50Hz/60Hz frequency converter mode
 • ECO mode operation for energy saving (ECO)
 • Accepts dual-mains inputs (Only for 10K/15K/20K models)
 • Emergency power off function (EPO)
 • Generator compatible
 • SNMP USB RS-232 multiple communications
 • 3-stage extendable charging design for optimized battery performance
 • Adjustable battery numbers
 • Maintenance bypass available
 • Maximum parallel 3pcs

Application: 

 • Enterprise servers
 • Enterprise Lan
 • High-end servers
 • Network equipment
 • Data center room
 • Precision instruments
 • Sophisticated electronic equipment
Model CE3C3
10K(S)
CE3C3
15K(S)
CE3C3
20K(S)
CE3C3
30K(S)
3C3N
30K(S)
3C3N
40K(S)
3C3N
60K(S)
3C3N
80K(S)
Phase 3 phase in/3 phase out
Capacity 10KVA/9KW 15KVA/13.5KW 20KVA/18KW 30KVA/24KW 30KVA/27KW 40KVA/36KW 60KVA/54KW 80KVA/72KW
Nominal Voltage 3X400VAC (3 phase N)
Voltage Range 305-478VAC ± 3% @ 100% load
190-520VAC ± 3% @ 50% load
190-520 VAC (3 phase) @ 50% load
305-478 VAC (3 phase) @ 100% load
Frequency Range 46-54Hz or 56-64Hz
Power Factor ≥ 0.99 @ 100% load
Output Voltage 3X400VAC(3Ph N)(Single voltage 208/220/230/240V adjustable) 3X360/380/400/415VAC (3Ph N)
Voltage Range(Batt.Mode) ± 1%
Frequency Range 46-54Hz or 56-64Hz
Frequency Range(Batt.Mode) 50Hz ± 0.1Hz or 60Hz ± 0.1Hz
Current Crest Ratio 3:1 (Max.)
Voltage Distortion ≤ 2% THD (linear load); ≤ 5% THD (nonlinear load)
AC to DC(Transfer Time) 0
INV to Bypass(Transfer Time) 0
Waveform (Batt. Mode) Pure Sine Wave
AC Mode 90.5% 91.5% 91.5% 91.3% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%
ECO Mode 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0%
Batt. Mode 87.0% 88.0% 88.0% 88.0% 92.0% 92.0% 92.0% 92.0%
Standard Model Battery Model 12V / 9Ah 12V / 9Ah 12V / 9Ah 12V / 9Ah 12V / 7Ah 12V / 9Ah N/A N/A
Standard Model Quantity 16pcs 16pcs*2 16pcs*2 20pcs*3 ± 16pcs*2 ± 16pcs*2 ± 16pcs*2 ± 16pcs*2
Standard Model Recharge Time 9 hours recovery to 90% capacity
Standard Model Charging Current 1.0A 1.0A 1.0A 4.0A 2A 2A 2A 2A
Standard Model Charging Voltage 218.4VDC ± 1% 273VDC ± 1% ± 218VDC ± 218VDC ± 218VDC ± 218VDC
Long run Model Battery Model Depend on requirments
Long run Model Quantity 20 pcs(16-20 pcs adjustable) ± 16 - ± 20 pcs (adjustable)
Long run Model Charging Current 4.0A 4.0A 4.0A 12.0A 4.0A 4.0A 8A 8A
Long run Model Charging Voltage 273VDC ± 1%(base on 20 pcs batteries) ± 13.65V*battery numbers ( 16-20 pcs)
LCD or LED display Load.Battery capacity,AC mode,Battery Mode, Bypass Mode,Fault indication System Status,Load,Battery capacity,AC mode,Battery Mode,Bypass Mode,Fault indication,Input/Output Voltage
Batt. Mode Alarm beeps every four seconds
Low battery Alarm beeps every second
Overload Alarm beeps twice every second
Fault Alarm beeps continuously
Temperature & Humidity Humidity:0-95%,Temperature:0-40ºC(non-condensing) Humidity:0-95%,Temperature:0-40ºC(non-condensing)
Acoustic noise at 1 meter distance <60dBA <65dBA <75dBA
Intelligent RS-232/USB Support Window®2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Uaix, and MAC
Optional SNMP Power management supports SNMP management and network management
Standard Model Dimension 592*250*826 592*250*826 592*250*826 815*300*1000 815*300*1000 815*300*1000 N/A N/A
Standard Model weight 96 146 146 233.5 225 250 N/A N/A
Long Run Model Dimension 592*250*576 592*250*576 592*250*576 815*250*826 815*300*1000 815*300*1000 790*360*1010 790*360*1010
Long Run Model weight 32 35 35 64 60 61 106 113

Note: It is to be noted that all these parameters are subject to change without noticed.

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018