សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Printer HP Color LaserJet Enterprise M553DN | M553DN/PT599

Printer HP Color LaserJet Enterprise M553DN

$639.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Functions: Print
 • Print speed letter: Up to 40 ppm
 • Duty cycle (monthly, A4): Up to 80,000 pages
 • First page out (ready): Black: As fast as 6 sec, Color: As fast as 7 sec
 • Mobile printing capability: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria™-certified

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: M553DN

Office Color Laser Printers

HP Color LaserJet Enterprise M553dn(B5L25A)

 • Functions: Print
 • Print speed letter: Up to 40 ppm
 • First page out (ready): Black: As fast as 6 sec, Color: As fast as 7 sec
 • Print Resolution Technologies: HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
 • Duty cycle (monthly, A4): Up to 80,000 pages
 • Recommended monthly page volume: 2000 to 6000 pages 
 • Display: 4-line LCD (color graphics) with 10-key pad
 • HP ePrint capability: Yes
 • Mobile printing capability: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria™-certified
 • Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port, built-in Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX network port
 • TONER=CF360A, CF361, CF362, CF363

Specifications

Print speed black:

Normal: Up to 40 ppm 6 
(Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)

Print speed color:

Normal:Up to 40 ppm 6 
(Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)

First page out (ready)

Black: As fast as 6 sec
Color: As fast as 7 sec 7 
(Measured using ISO/IEC 17629. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)

Print quality black (best)

 • HP ImageREt 3600

Print quality color (best)

 • HP ImageREt 3600

Print Resolution Technologies

HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated

Duty cycle (monthly, A4)

Up to 80,000 pages 8 
(Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.)

Recommended monthly page volume

2000 to 6000 pages 9 
(HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period.)

Print technology

 • Laser

Processor speed: 1.2 GHz

Print languages

HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7)

Display

 • 4-line LCD (color graphics) with 10-key pad

Replacement cartridges

HP 508A Black LaserJet Toner Cartridge (~6000 ISO yield) CF360A
HP 508X Black LaserJet Toner Cartridge (~12,500 ISO yield) CF360X
HP 508A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~5000 ISO yield) CF361A
HP 508X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~9500 ISO yield) CF361X
HP 508A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~5000 ISO yield) CF362A
HP 508X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~9500 ISO yield) CF362X
HP 508A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~5000 ISO yield) CF363A
HP 508X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~9500 ISO yield) CF363X 3 
(Average color composite (C/M/Y) and black declared yields based on ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutSupportlies)
Connectivity

HP ePrint capability: Yes

Mobile printing capability

HP ePrint
Apple AirPrint™
Mopria™-certified 4 
(May require a firmware upgrade to be compatible, download at http://www.hp.com/go/support)

Wireless capability

 • Optional, enabled with purchase of a hardware accessory

Connectivity, standard

 • Hi-Speed USB 2.0 port
 • built-in Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX network port

Connectivity, optional

 • HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A (late availability), HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A (late availability)

Network ready

Standard (built-in Gigabit Ethernet)

Minimum system requirements

 • Windows XP (SP3) all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32-bit and 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets)
 • Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com): Windows XP SP3 32-bit and 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit and 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32-bit and 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets)
 • Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT
 • Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Other OS: UNIX
 • CD-ROM or DVD drive, or Internet connection
 • Dedicated USB or network connection or Wireless connection
 • 200 MB available hard disk space
 • Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite
 • Internet
 • USB
 • 1 GB available hard disk

Compatible operating systems

Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows XP (SP3) all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32-bit and 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets)
Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com): Windows XP SP3 32-bit and 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit and 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32-bit and 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets)
Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite
Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT
Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Other OS: UNIX 11 
(Not all Compatible Operating Systems are supported with In-Box software. Full solution software available only for Windows 7 and newer. Legacy Windows Operation Systems (XP, Vista, and equivilant servers) get print and Scan drivers only. Windows RT OS for Tablets (32-bit and 64-bit) uses a simplified HP print driver built into the RT OS. UNIX modelscripts are available on http://www.hp.com (Modelscripts are printer drivers for UNIX operating systems); Linux systems use in-OS HPLIP software.)

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018