សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

HP Laser MFP 137fnw/PRN175 | HP Laser MFP 137fnw

HP Laser MFP 137fnw/PRN175

$195.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • A4 Color Laser Multifunction Printer, Prefect for Home
 • Print, Scan, Copy and Fax, ADF
 • Print speed up to 21 ppm (black)
 • USB, Ethernet, Wi-Fi
 • (1 year Warranty)

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់
Print speed, black 21 - 30
Color or black Black and white
Print speed, color <=10
CATEGORY
Product types Laser printers
Family brand LaserJet
USAGE
Perfect for Business
FEATURES
Functions Print scan and copy
CONNECTIVITY AND COMMUNICATIONS
Connectivity, optional None
Modem 33.6 kbps
Connectivity, standard Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port; Wireless 802.11 b/g/n
Network capabilities Via built-in 10/100 Base-TX networking
Wireless capability Yes, built-in Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobile printing capability Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing
Network protocols, supported Via built-in networking solution: TCP/IP, IPv4, IPv6; print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), WSD; discovery: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Stateful via DHCPv6); management: SNMPv1/v2/v3, HTTP
PRINTING MEDIA HANDLING
Finished output handling Sheetfed
Envelope input capacity Up to 10 envelopes
Output capacity Up to 100 sheets
Maximum output capacity (sheets) Up to 100 sheets
Media type and capacity, tray 1 Sheets (75 g/m²): 150; envelopes: 10
Paper handling input, standard 150-sheet input tray
Input capacity Up to 150 sheets
Paper handling output, standard 100-sheet output bin
Standard output capacity (envelopes) Up to 10 envelopes
Maximum input capacity (sheets) Up to 150 sheets
DISPLAY SPECIFICATIONS
Display 2-Line LCD (16 characters per line)
Display area (metric) 65.5 x 14.8 cm
SCAN SPEED
Scan speed (normal, letter) Up to 20 ipm (b&w), up to 7 ipm (color)
Scan speed (normal, A4) Up to 20 ipm (b&w), up to 7 ipm (color)
CARTRIDGES AND PRINTHEADS
Technology Laser
Number of print cartridges 1 (black)
Replacement cartridges HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge (~1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge (~1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge (~1000 yield) W1107A;
COPY SPEED
Copy speed (black, normal quality, A4) Up to 20 cpm
Copy speed black (normal, letter) Up to 21 cpm
BATTERY AND POWER
Power 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC, 50/60Hz and 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC, 50/60Hz
Power Consumption Description Active Printing: 300 watts, Ready: 38 watts, Sleep: 1.9 watts, Manual off: 0.2 watts
Power supply type Internal (Built-in) power supply
DIGITAL SENDER SPECIFICATIONS
Digital sending standard features Scan to WSD; WSD Scan; PC Scan
PRINT TIME
First page out black (letter, ready) As fast as 8.3 sec
First page out black (A4, ready) As fast as 8.3 sec
First page out black (letter, sleep) As fast as 18 sec (15 min)
First page out black (A4, sleep) As fast as 18 sec (15 min)
PRINTER SPECIFICATIONS
Duty cycle (monthly, letter) Up to 10,000 pages
Duty cycle note Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output.
Functions Print, copy, scan, fax
Print languages SPL
Paper trays, maximum 1
Duty cycle (monthly, A4) Up to 10,000 pages
Paper trays, standard 1
Recommended monthly page volume 100 to 2,000
Print technology Laser
Duplex printing Manual (driver support provided)
Warm-up time 32 sec
Automatic paper sensor No
Printer management None
Print colours No
Target user and print volume For teams up to 5 users; Prints up to 2,000 pages/month
SCANNER SPECIFICATIONS
Scan size (ADF), maximum 216 x 356 mm
Scan file format Windows Scan SW supports file format: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP
Color scanning Yes
Auto document feeder capacity Standard, 40 sheets
Scanner type Flatbed, ADF
Scan size, maximum 216 x 297 mm
Levels of grayscale 256
Scan input modes Front-panel copy, HP MFP scan software, user application via TWAIN or WIA
Scan size ADF (minimum) 145 x 145 mm
Bit Depth 8-bit (monochrome) 32-bit (color)
Twain version Version 1.9
Scan technology Contact Image Sensor (CIS)
Recommended monthly scan volume note HP recommends that the number of scanned pages per month be within the stated range for optimum device performance
CERTIFICATION AND COMPLIANCE
ENERGY STAR® certified No
Electromagnetic Emission Standard EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.)
Safety Approvals and Requirements IEC 60950-1: 2005 A1: 2009 A2 2013 (International); EN 60950-1: 2006 A11: 2009 A1: 2010 A12: 2011 A2: 2013 (EU); IEC/EN 60825-1: 2014 (Class 1 Laser Product); EN 62479: 2010 /IEC 62749: 2010; Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Mark (Europe); GS Certificate (Germany, Europe); UL/cUL Listed and UC CoC (US/Canada); CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed. 2014-10; Compliance with Laser safety standards 21 CFR 1002.10 and 1002.11 except for deviations pursuant to Laser notice No. 50, Dated June 24, 2007; Other safety approvals as required by individual countries
Telecom compliance (fax capability) EBR21, FCC Prat 68
Environmental Mercury free
Certifications and compliances UL listed; CSA (Canada); CE Marking; Nemko; Fimko; Demko; Semko; Eastern European
FCC Class A Emissions FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments
GEOGRAPHIC
Country of origin Made in China
ENVIRONMENTAL
Operating humidity range 10 to 80% RH (non-condensing)
Storage temperature range -20 to 40°C
Operating temperature range 10 to 30°C
Acoustic power emissions 6.5 B(A) (printing at 20 ppm)
Recommended operating temperature range 15 to 27°C
Acoustic power emissions (active scan) 6.25 B(A) (only 20 ipm ADF)
WARRANTY
Warranty One-year limited hardware warranty; For more info please visit us at https://support.hp.com
DIMENSIONS
Dimensions without stand (W x D x H) 406 x 359.6 x 308.7 mm
Package dimensions (W x D x H) 482 x 447 x 421 mm
Maximum dimensions (W x D x H) 421.9 x 424 x 308.7 mm
Dimension note (metric) Dimensions vary as per configuration
WEIGHTS
Weight 8.58 kg
Package weight 11.5 kg
Weight note (metric) Weight varies as per configuration
FAX SPECIFICATIONS
Auto redial Yes
Speed dials, maximum number Up to 200 numbers
Fax memory Up to 400 pages
Polling No
Fax forwarding Yes
Fax delayed sending Yes
Faxing Yes, black & white and color (send only)
Junk fax barrier Yes, requires Caller ID
Remote retrieval No
Auto fax reduction supported Yes
PC interface supported Yes
Telephone handset supported No
Distinctive ring detection supported Yes
Fax telephone mode supported Yes
Fax memory Up to 400 pages
SYSTEM COMPONENTS
Control panel 2-Line LCD; 30 Buttons(Power, Cancel, Start, Navigation(Menu, OK, Back, Left, Right), ID_Copy, Contrast, Scale, Wireless, Numeric & Tel(1~9, 0, *, #, Address Book, Redial, On hook), Mode(Fax, Copy, Scan to); LED indicator lights(Power, Status, Wireless, Mode)
PROCESSOR
Processor speed 600 MHz
SCAN RESOLUTION
Scan Resolution, Hardware Up to 4800 × 4800 dpi
Enhanced scanning resolution Up to 4800 x 4800 dpi
Scan Resolution, Optical Up to 600 × 600 dpi
MEMORY
Memory 128 MB
Memory, maximum 128 MB
BOX CONTENTS
Cable included Yes, 1 USB; 1 USB PC to Printer
FAX SPEED
Fax transmission speed 33.6 kbps
Fax transmission speed 33.6 kbps
SUPPORTED PRINTING MEDIA
Media sizes supported A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; Envelope (DL,C5)
Media size, tray 1 A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; Envelope (DL,C5)
Media weight, supported 60 to 163 g/m²
Media types Plain, Thick, Thin, Cotton, Color, Preprinted, Recycled, Labels, CardStock, Bond, Archive, Envelope
Media weight (tray 1) 60 to 163 g/m²
Media weights, supported, ADF 60 to 105 g/m²
Media sizes, custom 76 x 127 to 216 x 356 mm
Media sizes supported, key 10 x 15 cm; A4; Envelopes
Media size (ADF) A4, A5, B5, Executive, Letter
SYSTEM REQUIREMENTS
Minimum System Requirements for Macintosh OS X v10.11 or newer, 1.5 GB HD, Internet, USB
Minimum System Requirements Windows 7 or newer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher, 1 GB RAM, 16 GB HDD
FAX RESOLUTION
Fax resolution Up to 300 x 300 dpi
Resolution (black and white, standard mode) 203 x 98 dpi
Fax resolution black Up to 203 x 196 dpi; 256 levels of grey
Resolution (black and white, superfine mode) Up to 300 x 300 dpi
Resolution (black photo grayscale) 300 x 300 dpi (halftone)
SOFTWARE AND APPLICATIONS
Driver updates Latest supported operating systems and print drivers available at https://support.hp.com
Downloadable software V3 Print Driver with Installer; TWAIN/WIA Driver; HP MFP Scan; OCR program; HP LJ Network PC-FAX (4-in-1 model only)
Mac compatible Yes
Software included Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program
SUPPORTED OPERATING SYSTEMS
Compatible Operating Systems Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Compatible network operating systems Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Operating system (supported note) Windows 7 or higher
PRINT RESOLUTION
Print quality black (normal) Up to 600 x 600 dpi
Print quality black (best) Up to 1,200 x 1,200 dpi
RACK AND POWER SPECIFICATIONS
Typical electricity consumption (TEC) number 0.876 kWh/Week (BA), 0.924 kWh/Week (ES)
Number of users 1-5 Users
PRINT AREA
Maximum print area 216 x 356 mm
Right margin (A4) 5 mm
Top margin (A4) 5 mm
Bottom margin (A4) 5 mm
Left margin (A4) 5 mm
SERVICES
Services (Care Pack) HP 2 years Onsite Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4V4E); HP 3 years Onsite Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4V5E); HP 4 years Onsite Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4V6E); HP 2 years Next Business Day Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4V7E); HP 3 years Next Business Day Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4V8E); HP 4 years Next Business Day Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4V9E); HP 2 years Standard Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4W0E);HP 3 years Standard Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4W1E); HP 4 years Standard Exchange Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4W2E); HP 2 years Return to Depot Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4W3E); HP 3 years Return to Depot Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4W4E); HP 4 years Return to Depot Service for Laser 10x and 13x MFP (UB4W5E)
ADVANCED FEATURES
Scanner advanced features Scan to WSD(network support only);Book Scanning; Poster Stitching for multiple scan; Text Converting; Scan to E-Book; Existing File to E-Book
Copier smart software features Automatic document feeding; Automatic adjusting background; Extended layout (2-up, 4-up, ID copy); expanded contrast adjustments (11 different settings);Scale from one paper size to another (Letter>A4, AutoFit);
Printer smart software features Manual duplex and booklet print, N-up printing, skip blank pages, poster print, watermarks
Fax smart software features Permanent fax memory backup, color faxing, auto fax reduction, auto redialing, delayed sending, fax forwarding, PC fax, Secure receive
Energy savings feature technology Power save
COPIER SPECIFICATIONS
Copies, maximum Up to 99 copies
Copy reduce / enlarge settings 25 to 400%
Copier scaling (ADF) 25 to 400%
Copier settings Copies; Original Size; Reduce/Enlarge; Darkness; Original Type; Collation; 2-Up; 4-Up; ID Copy; Adjust Background; Auto Fit Copy
SECURITY MANAGEMENT
Security management Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; SNMPV2&V3; IPSec; Filtering : MAC, IPv4, IPv6
MULTIMEDIA AND INPUT DEVICES
Fax phone TAM interface supported Yes

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018