សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP | CL5708I/AT1799

1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP

$1899.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Exclusive LED illumination light - designed by ATEN to illuminate the keyboard and touchpad to allow visibility in low-light conditions
 • Integrated KVM console with 17\\\\" or 19\\\\" LED-backlit LCD monitor in a Slideaway™ housing
 • 1 remote bus for KVM over IP access-allowing IT administrators to remotely monitor and control upto 8 servers
 • Mouse DynaSync™-automatically synchronizes the local and remote mouse movements
 • Daisy chain up to 15 additional units – control up to 128 computers from a single console (With compatible KVM Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: CL5708I

1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP switch

 • Exclusive LED illumination light - designed by ATEN to illuminate the keyboard and touchpad to allow visibility in low-light conditions
 • Integrated KVM console with 17 or 19 LED-backlit LCD monitor in a Slideaway™ housing
 • 1 remote bus for KVM over IP access-allowing IT administrators to remotely monitor and control upto 8 servers
 • Mouse DynaSync™-automatically synchronizes the local and remote mouse movements

Features

 • Hardware
 • Exclusive LED illumination light - designed by ATEN to illuminate the keyboard and touchpad to allow visibility in low-light conditions
 • Integrated KVM console with 17 or 19 LED-backlit LCD monitor in a Slideaway™ housing
 • Space saving technology - up to two consoles (one bus) control up to 8 computers
 • Daisy chain up to 15 additional units – control up to 128 computers from a single console (With compatible KVM Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)
 • Extra console port – manage computers from an external console (VGA monitor, USB or PS/2 keyboard and mouse)
 • Superior video quality - up to 1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B for the local console; up to 1920 x 1200 @ 60Hz / 24 bit color depth for remote sessions
 • Dual Interface - supports computers and console with PS/2 or USB keyboards and mice
 • LCD module USB port allows connected computers to access USB peripherals*
 • Auto-sensing of station's position on daisy chained installations; no need for manual dip switch setting; front panel LED indicates station's position
 • Hot pluggable - add or remove computers without having to power down the switch
 • Keyboard and mouse emulation (PS/2 and USB) for smooth switching and simultaneous booting of multiple computers even when the console focus is elsewhere
 • Supports multimedia USB keyboards for Windows, Mac and Sun
 • Supports external USB mouse
 • Video DynaSync™ - stores the console monitor's EDID (Extended Display Identification Data) to optimize display resolution
 • Rack mountable in a 1U system rack
 • Optional rack mount kits available including easy installation options
 • LCD module rotates up to 115 degrees for a more comfortable viewing angle
  * The USB peripheral function only works with USB cable set connections. It will not work with PS/2 cable set connections.
 • Management
 • Convenient computer selection via front panel pushbuttons, hotkeys and multilingual on-screen display (OSD) menus
 • Up to 32 concurrent logins
 • Multilanguage web UI support featuring a tree-structured local and remote OSD
 • Adjustable video quality for flexible adaptation to diverse network environments
 • Auto Scan mode enables continuous monitoring of user-selected computers
 • Broadcast mode: operations from the keyboard can be simultaneously performed on all selected computers on the installation (software installation, system-wide shutdown, etc.)
 • Firmware upgrades to all the daisy-chained KVM switches (CS1708A, CS1716A) at the same time via the daisy-chain cable
 • Integration with CC2000 Centralized Management Software
 • Backup and restore configuration and user account settings
 • Event logging
 • IPv6 capable
 • Ease-to-Use Interface
 • Browser-based and AP GUIs, together with a menu-driven OSD for the local console, provide a powerful, intuitive, user-friendly, multi-language interface to minimize user training time and increase productivity
 • Multiplatform support - Windows, Linux, Mac, and Sun
 • Multi-browser support (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
 • Panel array mode enables user to monitor multiple servers from single screen at the same time - each selected server's video output appears in a separate panel - users can easily select the number of panels to view
 • Windows client and Java client software support; Java client works with all operating systems
 • Beeper on/off via hotkey and OSD
 • Keyboard Language support: English (US), English (UK), French, German, German (Swiss), Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Swedish and Traditional Chinese
 • Advanced Security
 • Flexible encryption design allows users to choose any combination of DES, 3DES, AES, RC4, or Random for independent KB/Mouse and video data encryption
 • Supports TLS 1.2 data encryption and RSA 2048 bit certificates for secure user logins from a browser
 • Two level password security - only authorized users can view and control computers; up to 64 user accounts with separate profiles for each
 • External (Remote) authentication support: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
 • Support for IP/MAC Filter
 • Local and remote access logged and authenticated
 • Virtual Remote Desktop
 • Resizable remote desktop window
 • Message board allows logged-in users to communicate with each other, and allows a user to take exclusive control of the KVM functions
 • Mouse DynaSync™
 • On-screen keyboard with multi-language support
 • BIOS-level access

Specifications

Function CL5708IM CL5708IN
Console Connections
Local 1 (Share Remote Bus) 1 (Share Remote Bus)
Remote 1 1
Computer Connections
Direct 8 8
Maximum 128 (via Daisy-chain) 128 (via Daisy-chain)
Port Selection OSD, Hotkey, Pushbuttons OSD, Hotkey, Pushbuttons
Connectors
External Console Ports 1 x SPHD Male (Yellow) 1 x SPHD Male (Yellow)
External Mouse Port 1 x USB Type-A Female 1 x USB Type-A Female
USB Port 1 x USB Type-A Female 1 x USB Type-A Female
KVM Ports 8 x SPHD Female 8 x SPHD Female
Daisy Chain Ports 1 x DB-25 Male 1 x DB-25 Male
Firmware Upgrade 1 x RJ-11 Female 1 x RJ-11 Female
LAN Ports 1 x RJ-45 Female 1 x RJ-45 Female
Power 1 x IEC 60320/C14 1 x IEC 60320/C14
Switches
Port Selection 2 x Pushbutton 2 x Pushbutton
Station Selection 2 x Pushbutton 2 x Pushbutton
Reset 1 x Semi-recessed Pushbutton 1 x Semi-recessed Pushbutton
Firmware Upgrade 1 x Switch 1 x Switch
Power 1 x Rocker Switch 1 x Rocker Switch
LCD On/Off 1 x LED Pushbutton (Orange) 1 x LED Pushbutton (Orange)
LCD Adjustment 4 x Pushbutton 4 x Pushbutton
LEDs
Online 8 x (Orange) 8 x (Orange)
Port ID 1 x 2-digit, 7-segment (Yellow) 1 x 2-digit, 7-segment (Yellow)
Station ID 1 x 2-digit, 7-segment (Yellow) 1 x 2-digit, 7-segment (Yellow)
10/100 Mbps 1 x (Orange/Green) 1 x (Orange/Green)
Power 1 x (Dark Green) 1 x (Dark Green)
Lock 1 x Num Lock (Green)
1 x Caps Lock (Green)
1 x Scroll Lock (Green)
1 x Num Lock (Green)
1 x Caps Lock (Green)
1 x Scroll Lock (Green)
Video
Remote 1920 x 1200 @60 Hz 1920 x 1200 @60 Hz
Panel Spec
LCD Module 17 TFT-LCD 19 TFT-LCD
Resolution 1280 x 1024 @75 Hz 1280 x 1024 @75 Hz
Pixel Pitch 0.264 mm x 0.264 mm 0.294 mm x 0.294 mm
Response time 5 ms 5 ms
Viewing Angle 170° (H), 160° (V) 170° (H), 160° (V)
Support Color 16.7M colors 16.7M colors
Contrast Ratio 1000:1 1000:1
Luminance 250 cd/m² 250 cd/m²
Emulation
Keyboard / Mouse PS/2, USB PS/2, USB
Scan Interval 1-255 sec. 1-255 sec.
Maximum Input Power Rating 100-240V AC, 50-60Hz, 1A 100-240 VAC, 50-60Hz, 1A
Power Consumption AC110V:26.8W:138BTU
AC220V:27.7W:143BTU
AC110V:29W:149BTU
AC220V:29.8W:153BTU
Environmental
Operating Temperature 0-50°C 0-50°C
Storage Temperature -20-60°C -20-60°C
Humidity 0-80% RH, Non-condensing 0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties
Housing Metal Plastic Metal Plastic
Weight 13.49 kg ( 29.71 lb ) 13.41 kg ( 29.54 lb )
Dimensions (L x W x H) 48.00 x 64.27 x 4.40 cm
(18.9 x 25.3 x 1.73 in.)
48.00 x 68.92 x 4.40 cm
(18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Note For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018