សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

StreamLive HD All-in-one Multi-channel AV Mixer | UC9020/AT1100

StreamLive HD All-in-one Multi-channel AV Mixer

$1199.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • All-in-one design to simplify streaming workflow – Integrates 1080p video capture, video recorder, video switch, streaming encoder, video converter, video splitter, and audio mixer
 • Professional-quality live streaming to global audiences by any CDN platform , with a low entry threshold, even entry-level users can quickly get started
 • Intuitive app for preview and program monitoring, change video layout in Full Screen/PBP/PIP settings, adding image and subtitles overlays, and smooth scenes transitions for a professional finish
 • Compact mixer control panel – Switching & mix between multiple video & audio sources with the help of easily identifiable luminous keys

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

MODEL: UC9020

StreamLive HD All-in-one Multi-channel AV Mixer

 • All-in-one design to simplify streaming workflow – Integrates 1080p video capture, video recorder, video switch, streaming encoder, video converter, video splitter, and audio mixer
 • Professional-quality live streaming to global audiences by any CDN platform , with a low entry threshold, even entry-level users can quickly get started
 • Intuitive app for preview and program monitoring, change video layout in Full Screen/PBP/PIP settings, adding image and subtitles overlays, and smooth scenes transitions for a professional finish
 • Compact mixer control panel – Switching & mix between multiple video & audio sources with the help of easily identifiable luminous keys

OVERVIEW:

The StreamLIVE™ HD is a portable, all-in-one, multi-channel audio/video mixer device that integrates a 1080p video capture, video recorder, video switch, stream broadcaster, video converter, video splitter, and audio mixer into one compact box to eliminate the hassle of working with different AV equipment. The StreamLIVE™ HD makes HDMI video sources broadcast for higher quality live stream to CDN platforms such as YouTube Live, Facebook,and Twitch.

For added convenience, the StreamLIVE™ HD provides an intuitive app, making it easy to monitor, edit image layouts, and adjust PIP settings. The StreamLIVE™ HD is PC and software-free, and with its well-designed control panel, it makes livestreaming operations smooth and effortlessly. You can even preview video and monitor audio levels before going live with your web broadcast! To get started, simply connect video/audio sources, and an Ethernet with an ATEN app-installed iPad, and you are ready to roll.

Whether you're capturing, editing or streaming, the StreamLIVE™ HD with its ergonomic and practical design, it is flexible enough to fit all independent live streaming broadcasting environments. With a rich feature set, the StreamLIVE™ HD addresses the challenges that independent live streaming broadcasters encounter and provides an easy-to-use solution.


 

 • All-in-one design to simplify streaming workflow–Integrates 1080p video capture, video recorder, video switch, streaming encoder, video converter, video splitter, and audio mixer
 • Professional-quality live streaming to global audiences by any CDN platform , with a low entry threshold, even entry-level users can quickly get started
 • 1080P Recording – features a media recording that can be used to record a program and save recordings directly to a connected external hard drive or flash drive via USB
 • PC-free and software-free with plug-n-roll capability
 • Intuitive app for preview and program monitoring, change video layout in Full Screen/PBP/PIP settings, adding image and subtitles overlays, and smooth scenes transitions for a professional finish
 • Storyboard-like management – preset up to 8 scenes for later while streaming and during performances to reduce the need to interact with hardware
 • Compact mixer control panel – Switching & mix between multiple video & audio sources with the help of easily identifiable luminous keys
 • Fanless and optimized thermal air flow system for quiet operation
 • Multitask designed handle-stand to enhance portability and ergonomic comfort angle

FEATURES:

 • Superior video quality
  • 4K HDMI up to 100 m via a single Cat 5e/6/6a or ATEN 2L-2910 Cat 6 cable
  • 1080p up to 150 m via a single Cat 5e/6 cable in HDBaseT Long Reach Mode
 • HDMI 1.4 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 compliant
 • Supports Audio EDID Switching (2ch Stereo, 5.1ch Surround sound, and AUTO)
 • Supports Audio De-Embedding – extracts audio stream from an HDMI source and delivers as a separate audio from HDMI, Coaxial S/PDIF, or Stereo audio output
 • Features RS-232 Serial Communication Switch – Command mode and Bypass mode to meet application requirements
 • Supports bi-directional IR signal transmission - two way IR protocol delivery by one IR port; IR transmission is processed one direction at a time
 • Firmware upgradable
 • Built- in 8KV / 15 KV ESD protection
 • Plug-and-play
 • Rack-mountable using the VE-RMK1U

Specifications

Video Input
Interfaces 1 x 4K HDMI Type-A Female
(up to 2160p60, unencrypted)
2 x HDMI Type-A Female
(up to 1080p60, switcher, unencrypted )
Video Output
Interfaces 1 x 4K Loop-Thru HDMI Type-A Female
(up to 2160p60, unencrypted)
1 x PGM HDMI Type-A Female
(up to 1080p60, unencrypted)
Video Sampling 4:2:2 8-bit
Color Space 4:2:2 YUV
Video Resolution HDMI 1 Input:
VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA (1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA (1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25

HDMI 2A/2B Input:*
VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA (1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25

*Only selected port show video, another one show non-video photo or graph.


SRC/PGM HDMI Output:
480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25

HDMI Loop-Through Output:
VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA (1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA (1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25
Audio Inputs
Interfaces HDMI captured inputs (stereo)
1 x Mic input, 1/4 TRS jack (dual mono)
1 x Line input, RCA jack, signal level: -10 dBV
Audio Outputs
Interfaces HDMI outputs (stereo)
1x 1/8 TRS jack (stereo)
Network Protocol Dual-stream encoder supports direct live streaming to CDN sever over ethernet using Real Time Messaging Protocol (RTMP/RTMPS)
-------------------------------------------------------
Video Encoding

Format: H.264
Bit rate: 512Kbps~10Mbps
Color format: YUV420
Resolution: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25
-------------------------------------------------------------------
Audio Encoding

Format: AAC
Sampling Rate: 48kHz
Bit rate: 128kbps
Recording Storage Max. video resolution: 1080p30/25
File format:MP4
Support media: USB 3.x compatible mobile drive (HDD / SSD) or flash drive, at least 32GB of free space
Connection 1x USB 3.1 Gen1 Type-A Female (Blue)
1x USB2.0 Type-A(White)
1x GbE LAN port
Environmental
Operating Temperature 0 - 40 ºC
Storage Temperature -20 – 60 ºC
Humidity 0 - 80% RH, Non-Condensing
OS Support • iPad Pro (3rd gen or later) with iOS 11 and above
The following iPad with iOS 11 and above (Additional Apple Lightning USB 3 Adapter is required):
• iPad Pro (1st and 2nd gen) • iPad (5th gen or later) • iPad Air (3rd gen or later) • iPad Mini (5th gen or later)
Power
Maximum Input Power Rating IEC C14, 100-240 Vac (w/250V fuse)
Power Consumption 110V:12.9W:80BTU
220V:12.7W:79BTU
Physical Properties
Housing Metal
Weight 1.89 kg ( 4.16 lb )
Dimensions (L x W x H) 28.85 x 18.99 x 9.66 cm
(11.36 x 7.48 x 3.8 in.)
Note For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018