សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Printer HP LaserJet Pro M402d | M402d/PT155

Printer HP LaserJet Pro M402d

$165.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Functions: Print only, Duplex
 • Print speed black: Up to 38 ppm
 • First page out (ready): As fast as 6.4 sec
 • Duty cycle (monthly, A4): Up to 80,000 pages
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: M402D

Printer HP LaserJet Pro M402d

 • Functions: Print only, Duplex
 • Print speed black: Up to 38 ppm
 • First page out (ready): As fast as 6.4 sec
 • Print quality black (best): HP FastRes 1200
 • Duty cycle (monthly, A4): Up to 80,000 pages
 • Recommended monthly page volume: 750 to 4000
 • Display: 2-line backlit LCD graphic display
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Duplex printing: Automatic (standard)
 • Warranty one year on part and service.

HP LaserJet Pro M402d Specifications

Print speed black

Normal: Up to 38 ppm [4]

First page out (ready)

Black: As fast as 6.4 sec [12]

First page out (sleep)

Black: As fast as 9.8 sec [12]

Print quality black (best)

HP FastRes 1200

Print Resolution Technologies

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Duty cycle (monthly, A4)

Up to 80,000 pages [6]

Recommended monthly page volume

750 to 4000 [7]

Processor speed

1200 MHz

Print languages

HP PCL 5, HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG

Display

2-line backlit LCD graphic display

Replacement cartridges

HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge (~3100 pages), CF226A; HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge (~9000 pages), CF226X [1]

HP ePrint capability

No

Mobile printing capability

Mobile Print Capability not supported

Wireless capability

No

Connectivity, standard

1 Hi-Speed USB 2.0

Network ready

No

Minimum System Requirements

Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows Vista (32-bit): 1 GHz 32-bit (x86) processor, 1 GB RAM (32-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows XP (32-bit) SP2: Pentium 233 MHz processor, 512 MB RAM 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 or greater), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 2008 (32-bit) (SP1 or greater): 1 GHz 32-bit (x86) processor, 1 GB RAM (32-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows Server 2008 (64-bit) (SP1 or greater), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1): 1 GHz 64-bit (x64) processor, 2 GB RAM (64-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port

Minimum System Requirements for Macintosh

OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB available hard disk space; OS compatible hardware (For OS hardware requirements see http://www.apple.com)

Compatible Operating Systems

Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32 & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com): Windows XP SP3 32 & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32 & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc), Windows 7 all 32 & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); Auto install: BOSS(3.0, 5.0), DEBIAN(6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Manual install: MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX(9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Other OS: UNIX

Operating system supported footnote number

[9]

Memory

128MB DRAM

Maximum Memory

128MB DRAM

Internal Storage

None

Paper handling output, standard

150-sheet output bin

Paper handling input, optional

Optional third 550-sheet tray

Paper handling input, standard

100-sheet multipurpose Tray 1, 250-sheet input Tray 2

Maximum output capacity (sheets)

Up to 150 sheets

Duplex printing

Automatic (standard)

Media sizes supported

Tray 1: Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13 in), A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Japanese Postcard, Double Japan Postcard Rotated, Envelope #10; Envelope Monarch, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Custom Size, A5-R, 4 x 6 in, 5 x 8 in, B6 (JIS), 10 x 15 in, statement; Tray 2 & Tray 3: Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13 in), A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Custom Size, A5-R, 5 x 8 in, B6 (JIS), statement

Media sizes, custom

Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm

Media types

Paper (plain, EcoFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); Envelopes; Labels; Transparencies

Media weight, supported

Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2, Optional 550-sheet Tray 3: 60 to 120 g/m²

Power

110-volt input voltage: 110 to 127 VAC ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with #option code identifier)

Power consumption

591 watts (Active Printing), 6.1 watts (Ready), 2.8 watts (Sleep), 0.6 watts (Auto-On/Auto-Off, via USB connectivity), 0.1 watts (Shutdown or Off) [15]

Energy efficiency

ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver

Operating temperature range

15 to 32.5ºC

Recommended operating humidity range

30 to 70% RH

Acoustic power emissions (ready)

Inaudible [16]

Acoustic pressure emissions bystander (active, printing)

54 dB(A) [16]

Minimum dimensions (W x D x H)

381 x 357 x 216 mm [2]

Maximum dimensions (W x D x H)

381 x 634 x 241 mm [2]

Weight

8.58 kg

Package dimensions (W x D x H)

443 x 274 x 464 mm

Package weight

11.36 kg

What's in the box

HP LaserJet Pro M402d; Preinstalled Introductory HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge (~1500 pages); Getting Started Guide; Setup Poster; Support Flyer; Warranty Guide; Printer documentation and software on CD-ROM; Power cord

What is in the box footnote number

Cable included

No, please purchase USB cable separately

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018